Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 


Koncert Organowy
6 listopada 2022 r.Zobacz
zdjęcia archiwalne
naszego Sanktuarium

Jeśli posiadasz
w swoich zbiorach
archiwalne zdjęcia
z Sanktuarium,
przyślij je na adres:


Msze Święte
w naszym Sanktuarium:


W NIEDZIELE:
6.30, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00,
14.45 Msza Święta
w nadzwyczajnej formie
rytu rzymskiego,
16.00, 18.00 po Mszy Świętej
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
20.00


w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.30,
15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego
i Msza Święta,
18.00

 

Transmisja na żywo

https://www.youtube.com/@Sanktuarium-sw-Antoniego

Zapraszamy na całodobową adorację Najświętszego Sakramentu
Czytaj więcej...


Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. To jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św., a w kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Upamiętnia on wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu. Na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Tego dnia obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest Adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Przy dźwięku kołatek, odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu, gdzie odbywa się adoracja w ciszy. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja. W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W naszym Sanktuarium Droga Krzyżowa przejdzie ulicami miasta: Gomulickiego, Głowackiego, Kościuszki, Staszica i powrót do kościoła. Następnie odbędzie się Adoracja Chrystusa w Grobie do godz. 22.00. Dziś obowiązuje post ścisły.

Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 6 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami z całej diecezji odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.

Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.

Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Główny celebrans (przeważnie jest to przełożony wspólnoty - biskup, proboszcz, przeor), umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusu, świec i wszelkich ozdób.


Triduum Paschalne 2023 - program nabożeństw


NIEDZIELA PALMOWA

Msze Święte: 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00 w języku łacińskim, 16.00, 18.00, 20.00

WIELKA ŚRODA - Msze Święte: 6.30, 7.00, 8.30, 15.00 i 18.00
W środę Rekolekcje dodatkowe. Msze Święte z kazaniami o godz: 15.00, 18.00, 20.00, 22.00.

WIELKI CZWARTEK - Dzień ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.
Rano nie ma Mszy Świętej w naszym Klasztorze

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00

Adoracja Chrystusa w Ciemnicy do godziny 22.00

WIELKI PIĄTEK – Dzień Męki Pańskiej.
Rano nie ma nabożeństwa.
W tym dniu obowiązuje post ścisły; czyli jakościowy od mięsa i ilościowy tzn. jeden posiłek do syta i dwa 1/3 posiłku.

Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00.
Po tym nabożeństwie Droga Krzyżowa ulicami miasta: Gomulickiego, Głowackiego, Kościuszki, Staszica i powrót do kościoła.
Adoracja Chrystusa w Grobie do godz. 22.00
W tym dniu rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego
Od godziny 21.00 do 22.00 czuwanie poprowadzi Chór Lux Dei

WIELKA SOBOTA – całodzienna adoracja Chrystusa w Grobie. 
Poświęcenie pokarmów w kościele od godziny 7.00 do 17.00
Święcenia będą odbywać się na bieżąco.
Woda Święcona będzie przy wyjściu z kościoła.

Liturgia Wigilii Paschalnej z poświęceniem wody rozpocznie się o godzinie 18.00.

Adoracja Chrystusa będzie trwała do rana.

Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną o godzinie 6.00 rano.

Wielkanoc  Msze Święte o godz. 6.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 16.00, i 18.00, 20.00 

Możliwość spowiedzi św. - w czasie Mszy Świętej do Wielkiej Środy.

W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek w godzinach: od 7.00 do 9.00 i od 17.00 do 18.00
oraz w Wielką Sobotę w godzinach od 7.00 do 18.00.


Transmisja internetowa on-line wszystkich Mszy Świętych i nabożeństw na stronie internetowej Sanktuarium.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz on-line


2 kwietnia 2023 r. - Niedziela Palmowa

Czytaj więcej...Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień.

Początki obchodów

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się bardzo dokładnie powtarzać wydarzenia z życia Pana Jezusa. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu (+ 821).

Polskie zwyczaje 

Dzisiaj liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dawniej, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan. W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, iż kapłan idący na czele procesji wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, wtedy drzwi się otwierały i kapłan z wiernymi wchodził do wnętrza kościoła, aby odprawić uroczystą liturgię. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: „Witaj, krzyżu, nadziejo nasza!”.

Czytaj więcej...

2023-03-26 - Śpiewała schola z kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży

Czytaj więcej...W V niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się w naszej parafii. Rekolekcjom Wielkopostnym przewodniczy ks. Waldemar Górski z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży. Wraz z księdzem rekolekcjonistą przybyły dzieci z tejże parafii. Swoim występem uświetniły przeżywanie Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych. Dziękujemy Wam za przybycie !

2023-03-26 - Rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne 2023'

Czytaj więcej...W V niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się w naszej parafii. Rekolekcjom Wielkopostnym przewodniczy ks. Waldemar Górski z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży. Proboszcz ks. Zdzisław Grzegorczyk serdecznie powitał Księdza Rekolekcjonistę w naszej wspólnocie parafialnej, a nam wszystkim parafianom życzył, aby ten święty czas ćwiczeń duchowych był dla nas okazją do odnowienia naszej relacji z Panem Bogiem, oraz przemiany naszego życia. Rekolekcje to czas, okazja zobaczenia co należy zrobić, zmienić, aby być lepszym. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni, czyli jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie i dlatego należy Chrystusowi oddać serca. Zastanówmy się i odpowiedzmy sobie na trzy pytania: co w tym Wielkim Poście będzie moją szczególną modlitwą? Po drugie, co będzie moim postem, czyli z jakim nałogiem mam zawalczyć? I po trzecie co w tym Wielkim Poście moją jałmużną?

Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naukach rekolekcyjnych i nabożeństwach.

 Rekolekcje wielkopostne

26-30 marca 2023 r.

Zapraszamy


Nagranie z lotu ptaka


 

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 Nagranie z lotu ptaka


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 


Zapraszamy w każdą niedzielę
na Msze Święte
sprawowane
w nadzwyczajnej formie
rytu rzymskiego.

14:15 - śpiew gregoriański
14:30 - kazanie i aspersja
14:45 - Msza Święta trydenckaWspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00
Używamy plików cookies na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.