Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

  
Zapraszamy w dni powszednie po Mszy Świętej o godzinie 18.00
w niedziele i święta po Mszy Świętej o godzinie 16.00

 

Zaproszenie na Święcenia Kapłańskie oraz Mszę Świętą Prymicyjną

Czytaj więcej..."Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca" Ps. 37,4 

Z największą radością zapraszam Wspólnotę Parafialną do udziały w uroczystości liturgii Święceń Prezbiteratu, których mnie i moim braciom diakonom udzieli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski, Pasterz Kościoła Łomżyńskiego.

Liturgia Święceń odbędzie się 29 maja 2021 r. o godzinie 10.00 w Kościele Katedralnym p.w. św. Michała Archanioła w Łomży.

Mszę Świętą Prymicyjną będę sprawował 6 czerwca 2021 r. o godzinie 13.00 w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

Z prośbą o modlitwę dk. Dariusz Berć

I Komunia Święta - 8 maja 2021 r.

W sobotę 8 maja 2021 r. o godzinie 10.00 oraz 12:00 Dzieci z naszej Parafii wraz z Rodzicami i zaproszonymi Gośćmi, przeżywały swój dzień Pierwszej Komunii Świętej. 

Gratulujemy Rodzicom i Dzieciom, które tego dnia po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swoich serc. Życzymy Waszym Rodzinom wielu łask Bożych na każdy dzień życia.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w Białym Tygodniu. 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE ! :)


3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Błagajmy Matkę Bożą o opiekę nad Polskim Narodem, o ratunek od epidemii, oraz o wstawiennictwo u Boga. 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zostało ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.

Czytaj więcej...

1 maja 2021 r. - Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, patrona chrześcijańskich rodzin, ludzi pracy i ojców

W dniu 1 maja Kościół obchodzi wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, Opiekuna Pana Jezusa i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, który troszczył się o Jezusa i Matkę Najświętszą, pracując jako cieśla w Nazarecie.

W Ewangeliach niewiele możemy przeczytać o św. Józefie. Widzimy go zatroskanego o los Świętej Rodziny, w pokorze i cichości zdobywającego w nazaretańskim warsztacie środki na jej utrzymanie. Jego ciężka praca zawsze połączona była z wiernością Panu Bogu. To dzięki wielkiej wierze mógł zrozumieć - niepojętą po ludzku - wieść, że Maryja będzie Matką Syna Bożego, a jemu samemu została przez Boga wyznaczona rola Jezusowego opiekuna. Józef nie protestuje, nie buntuje się, nie ucieka przed nowiną całkowicie zmieniającą jego życiowe plany. Może, kochając Maryję, wymarzył sobie zwyczajną, liczną rodzinę, spokojną pracę, starość w otoczeniu dzieci i wnuków? A jednak przyjmując do siebie brzemienną Maryję, wziął też na siebie część Chrystusowego Krzyża. I choć nie doczekał na ziemi Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa, to jednak przez trud, łącząc się z cierpieniami Zbawiciela, ma także udział w Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Jest to poniekąd także zwycięstwo Józefa, jego wiary i bezgranicznego zaufania Panu Bogu, nad pokusą beztroskiego życia, w którym sprawy Boże są dalekie i nierzeczywiste.

Ewangeliczny obraz Oblubieńca Maryi ukazuje, że dobre życie - chociaż niekiedy z pozoru najzwyczajniejsze, podobne do życia innych ludzi - to życie według, nieraz po ludzku niepojętej, woli Bożej. Tak naprawdę tylko wierne wypełnianie słowa Pana Boga może człowieka uczynić szczęśliwym, nawet jeżeli wiąże się z nim cierpienie. Pan kieruje do każdego ze swoich dzieci słowo, wyznaczające mu własną i niepowtarzalną drogę do świętości - do zbawienia, wysłużonego przez Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Czytaj więcej...

Zapowiedź przyjęcia Święceń Kapłańskich

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży informuje, że diakon Maciej Mariusz Cholewiński s. Barbary i Krzysztofa w dniu 29 maja 2021 r. z rąk ks. bp. Janusza Stepnowskiego ma zamiar przyjąć Święcenia Kapłańskie. Jeżeli ktoś zna przeszkody lub powód, dla którego ten Sakrament nie może być udzielony, zobowiązany jest w sumieniu poinformować księdza Dziekana.

Prosimy również o modlitwę za diakona Macieja Cholewińskiego oraz za diakona Dariusza Berć. który w naszej parafii odbywa praktyki duszpasterskie.W poniedziałek 26 kwietnia 2021 r.

po Mszy Świętej o godzinie 18:00
zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.

Prowadzi: Wspólnota W Drodze.


 

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 
Wspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00