9 października 2016 r. - XVI Dzień Papieski

untitleda

 

Po raz szesnasty w tym roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzimy Dzień Papieski. W tym dniu łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. XVI Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem "Bądźcie świadkami Miłosierdzia". Dzień Papieski stanowi niejako zwieńczenie zarówno Roku Miłosierdzia, jak i Światowych Dni Młodzieży, którym również przyświecał temat miłosierdzia Bożego.

 

Także tradycyjnie, w niedzielę 9 października 2016 roku w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana będzie zbiórka publiczna na program stypendialny prowadzony przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Fundacja od szesnastu lat prowadzi największy program stypendialny w Polsce. Wspiera finansowo i formacyjnie zdolną młodzież z niezamożnych rodzin, z małych miejscowości.

 

„Żywy pomnik” św. Jana Pawła II, bo tak często są nazywani, tworzą uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także studentów. Uczestnicy programu stypendialnego spotykają się co roku na wakacyjnych obozach integracyjno-formacyjnych w miastach najważniejszych dla historii i kultury Polski. Za otrzymane dobro stypendyści odwdzięczają się, pomagając na co dzień jako wolontariusze w domach opieki, hospicjach, świetlicach dla dzieci. Także w naszej parafii będą zbierane ofiary na ten cel.

 

W ramach obchodów Dnia Papieskiego w całej Polsce organizowane są seminaria naukowe i panele dyskusyjne, których tematem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Czytaj więcej…
 
2 październik 2016 r. - Różaniec
Rozpoczął się miesiąc październik, w którym to zanosimy Bogu nasze prośby, dziękczynienia i uwielbienie w sposób szczególny poprzez modlitwę różańcową. Rozważamy w niej całe życie Jezusa Chrystusa i prosimy Maryję, aby się wstawiała za nami.
 
W naszym kościele Różaniec odmawiany jest każdego dnia o godzinie 17:30.
W środy i piątki na modlitwę różańcową zapraszamy dzieci. 
 
FATIMA (Portugalia) 1917 r.
 
Różaniec był codzienną modlitwą trojga małych pastuszków, o której zawsze pamiętały pasąc owce w górach; był nieodstępnym ich towarzyszem, nieomal przyjacielem ich zabaw dziecięcych, toteż Matka Najświętsza w dniu 13 maja 1917 r. objawiła się im z różańcem. „Ręce trzymała pobożnie złożone na piersiach. Spadał z nich różaniec z ziaren podobnych do pereł. Na jego końcu był krzyżyk, jakby ze sczerniałego srebra”. Nie wyznała im jednak kim jest, mówiąc jedynie, że „przybywa z nieba”. Po krótkiej rozmowie z dziećmi, w której przedstawiła również pewne sprawy sprowadzające Ją na ziemię oraz warunki następnych Jej objawień - przed odejściem, powiedziała jeszcze: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny”...
 
W czerwcowym objawieniu, Pani, między innymi, znowu powiedziała do Łucji: „Chcę... żebyś codziennie odmawiała różaniec...”. Podobnie w lipcu powiedziała: „Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i w intencji zakończenia wojny, bo tylko Ona może te łaski dla ludzi uzyskać”... W październiku powiem, kim jestem i czego chcę”... Po dłuższych zapowiedziach, po przekazaniu pewnych tajemnic i ukazaniu dzieciom wizji piekła, dodała jeszcze: „Gdy będziecie odmawiać różaniec, mówcie po każdej części: ”O mój Jezu, wybacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Także wtedy, już wcześniej, przed objawieniem niektórzy „pobożni polecili Łucji by poprosiła Piękną Panią o pewne łaski dla swoich znajomych... Pani przychyliła się do ich wysłuchania, pod warunkiem jednak, że zainteresowani będą odmawiać różaniec”...
Czytaj więcej…
 
18 września 2016 r. - 50 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu18 września Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym roku hasłem wybranym przez Ojca Świętego jest „Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie”.

 

Orędzie Papieża Franciszka na 50 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

 Zdaj sprawę z zarządzania swoim życiem 
 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o rządcy. Wspomina o bogatym człowieku, który zapewne ma dużo posiadłości i majątku. Zarządzanie tym majątkiem powierza rządcy. W tym bogatym człowieku można upatrywać samego Pana Boga, do którego wszystko należy, "cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje", jak pisze Jan Kochanowski. Bóg obdarza człowieka najcenniejszym darem, jakim jest jego życie i ustanawia go zarządcą tego życia. Bóg otwiera przed nim także różne możliwości korzystania z innych darów, jakimi są inni ludzie, piękno otaczającego świata, praca, rozrywka, podróże, muzyka, poezja… czy też rozum, emocje, intelekt, zdolności i talenty, umiejętności, wiedza… Z tego człowiek może korzystać, tym człowiek może zarządzać. To wszystko może go radować albo smucić. To wszystko może go doprowadzić do szczęścia, ale również to wszystko może stać się jego więzieniem tu na ziemi. Wybór należy do człowieka.
Czytaj więcej…
 
17 września 2016 r. - rocznica sowieckiej agresji i święto Sybiraków

W dniu 17 września, w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, o godz. 18.00 w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji poległych w walkach z najeźdźcą oraz pomordowanych w trakcie sowieckiej okupacji.  We Mszy Świętej wzięły udział Władze Miasta, poczty sztandarowe Związków, Organizacji i szkół ostrołęckich. Po Mszy Świętej złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Komunistycznego Terroru na skwerze Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.  

W tym dniu obchodzilismy po raz dziesiąty Światowy Dzień Sybiraka. Pierwsza fala wywózki dotknęła w latach czterdziestych Polaków żyjących na terenach zajętych przez Związek Sowiecki we wrześniu 1939 roku. W naszych okolicach dotknęło to w szczególności mieszkańców gminy Troszyn, nieco dalej - powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego. Wywożeni byli na tereny wschodnie i północne ówczesnego ZSRS, przede wszystkim do Kazachstanu, ale także w okolice Archangielska.
 
W Ostrołęce jest Oddział Związku Sybiraków, który zrzesza około 150 osób. 
 
11 września 2016 r. - Pielgrzymka do Sanktuarium św. Anny w Dąbrówce

W niedzielę 11 września odbędzie się piesza pielgrzymka do Sanktuarium św. Anny w Dąbrówce.

Trasa wynosi 18 km. Wyjście sprzed kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny (fara) o godz. 7.00 rano.

Uroczysta Msza Św. odpustowa o godz. 13:00

Powrót z Dąbrówki autokarami.

Dla tych, którym za ciężko iść pieszo, a chcieliby uczestniczyć – przy kościele farnym będzie podstawiony autokar o godz. 11.30, którym po nabożeństwie będzie można wrócić.

Nie ma wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść, aby wyruszyć na pieszą pielgrzymkę.

 

Można także uczestniczyć w rowerowej pielgrzymce do Dąbrówki.

Wyjazd o godz. 9.30 sprzed kościoła.

 
8 września 2016 r. - Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 
Kult Maryi Panny pod tytułem Narodzenia rozpoczął się już w V w. w Jerozolimie i łączył się z uroczystością dedykacji, czyli poświęcenia bazyliki w miejscu Jej narodzenia. Dwie wielkie stolice państwowe Bizancjum i Rzym zaczęły obchodzić święto Narodzenia Maryi Panny w VII w. Potem zaczęło się ono rozszerzać w Kościele jako jedno z ważniejszych świąt Maryjnych, bo zapowiadało narodzenie Jezusa Chrystusa. Ten związek między narodzeniem Maryi i narodzeniem Jezusa bezpośrednio wyjaśniają czytania biblijne. Szczególnie proroctwo Micheasza (Mi 5, 1-4a) oraz Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23).
 
Tradycja przekazuje, że rodzicami Najświętszej Maryi Panny byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami, którzy mimo sędziwego wieku nie mieli potomstwa. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać się Matką Boga.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty jej przyjścia na ziemię. Jeśli jednak przyjmiemy za punkt wyjścia przyjęty pierwszy rok naszej ery jako datę narodzenia Chrystusa, to należy się zgodzić, że Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
Czytaj więcej…
 
4 września 2016 r. - Kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty

Znalezione obrazy dla zapytania matka teresa"Jeśli kiedykolwiek będę świętą, na pewno będę świętą od ciemności. Będę ciągle nieobecna w niebie, aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemi." Matka Teresa z Kalkuty

 

W dniu dzisiejszym została kanonizowana Matka Teresa z Kalkuty. „Matka Teresa robiła bardzo dużo, ale nie na pokaz, była bardzo powściągliwa w tym, co czyniła. Do wszystkiego podchodziła w sposób spontaniczny i naturalny, nawet do czynności najbardziej męczących” – powiedziała dla rozgłośni papieskiej Agi Bojaxhiu, bratanica świętej - „Czymś niezwykłym było widzieć, jak dotykała ludzkich ran, jak pomagała ludziom, jak to wszystko organizowała z siostrami, które teraz kontynuują jej pracę”.

 

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa skierowane do tłumów podążających za Nim:

"Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem."

Jezus wzywa do bycia Jego uczniem. W innym miejscu Ewangelii Łukaszowej bogaty młodzieniec nazywa Jezusa Dobrym Nauczycielem. (Łk 18, 18) Jezus wtedy odpowiada, że dobry może być tylko sam Bóg, wskazując tym samym na swoją boską naturę. Zatem być uczniem Jezusa to słuchać Jego słów i wypełniać je, pełnić Bożą wolę. Być uczniem Jezusa to mieć w nienawiści wszystkich, którzy mogą nam przesłonić dobrego Boga..... ojca, matkę, żonę, dzieci, siostry, a nawet samego siebie - swoją sferę fizyczną, psychiczną, intelektualną, emocjonalną.... Mieć w nienawiści to znaczy zostawić, odsunąć się, przestać walczyć, udowadniać, tłumaczyć.... ale powierzyć, oddać wszystko Jezusowi. To postawić w centrum swojego życia Jezusa.

Być uczniem Jezusa to także wziąć swój krzyż i naśladować Go. Wziąć krzyż... swój krzyż.... znaczy przyjąć niezrozumienie i odrzucenie przez świat i ludzi, tych najbliższych w szczególności; przyjąć krzyż tego, że ciągle jestem sam w tym co robię i jak żyję; przyjąć krzyż swojego niedowiarstwa, że obrałem dobry kierunek naśladując Jezusa; przyjąć krzyż wyśmiewania i oszczerstwa; a może przyjąć krzyż ciągłego odrywania się od swoich nawyków, zwyczajów, popełniania ciągle na nowo tych samych grzechów, obwiniania siebie czy też wszystkich innych za całe zło tego świata.... Przyjąć krzyż to poznawać siebie i swoje słabe strony, ale nie skupiać się na nich. Święty Augustyn mówi: "Gdy Bóg na pierwszym miejscu tam wszystko inne jest na właściwym miejscu".

Czytaj więcej…
 
<< pierwsza < poprzedni artykuł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następny artykuł > ostatnia >>

Strona 1 z 40