1 stycznia 2016 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Przez siedem dni, wpatrzeni w żłóbek Chrystusa Pana, rozważaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. 1 stycznia Kościół zwraca nasze oczy ku Tej, którą pozdrawiamy jako "Matkę Stworzyciela", "Matkę Zbawiciela", " Świętą Bożą Rodzicielkę", "Matkę Chrystusową" itp. W radosnym rozkolędowaniu patrzymy na , która stała się "Przyczyną naszej radości" i "Naczyniem osobliwego nabożeństwa". Prawdę o Boskim Macierzyństwie Maryi potwierdzają teksty Pisma Świętego, gdzie jest Ona nazywana Matką Zbawiciela. W Starym Testamencie odnajdujemy wiele szczegółowych proroctw, zapowiadających Zbawiciela świata, a pośrednio dotyczących także osoby Jego Matki. Niektóre z nich nawet wyraźną aluzją do Rodzicielki Zbawiciela, np. zapowiedź dotycząca Niewiasty, która zetrze głowę węża-szatana ( Rdz 3, 15). Jeszcze wyraźniej o Matce Mesjasza wspomina prorok Micheasz ( Mi 5, 1-2).

Proroctwem bezpośrednim jest zapowiedź Izajasza: "Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel" (7, 14). Największe jednak dla nas znaczenie mają teksty Ewangelii. Wspominają one o Maryi w kilkunastu miejscach. Gdy chodzi o inne księgi Nowego Testamentu, to jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o Maryi jeden raz (1, 14) i św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów (4, 4).

Wspaniała wizja z Apokalipsy o Niewieście przyobleczonej w słońce, z koroną z 12 gwiazd (Ap 12) tylko pośrednio i typicznie, w rozumieniu Ojców Kościoła, odnosi się do Maryi.

Czytaj więcej…
 
27 grudnia 2015 r. - Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu - w tym roku 28 grudnia - Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach począwszy od XVIII wieku a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele. Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny. Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae). W Liście Episkopatu Polski do wiernych z dnia 23 października 1968 roku czytamy: "Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi".

 

Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościł kleryk Menguina Nama Jean Crepin. Wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej  oraz mogliśmy wysłuchać kilka kolęd z Kamerunu, które nam pięknie zaśpiewał. Kleryk Jean przygotowuje się do kapłaństwa w łomżyńskim seminarium. Jest na III roku. Pochodzi z Diecezji Bertoua w afrykańskim Kamerunie.

 

Zobacz zdjęcia

 

26 grudnia 2015 r. - W drugi dzień świąt Kościół wspomina św. Szczepana, pierwszego męczennika

 

Święty Szczepan, a właściwie Św. Stefan, pierwszy męczennik (Stephanus Protomartyr) w polskich przekładach od najdawniejszych czasów nosi imię Szczepan, prawdopodobnie pochodził z Grecji. Był jednym z siedmiu mężów wybranych na diakonów Kościoła dla posługi biednym. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy Ducha Świętego", głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. w pewnym sensie wspomnienie pierwszego męczennika św. Szczepana jest przedłużeniem radości Bożego Narodzenia.

Odwaga i wierność, z jaką wytrwał on przy Jezusie, dla nas bodźcem, abyśmy i my konsekwentnie dawali świadectwo o Ewangelii, podobnie jak on - pełen Ducha Świętego - szedł za Chrystusem i naśladował Go swoim życiem i śmiercią. Niech jego przykład wspiera zwłaszcza tych, którzy także dzisiaj poddawani bolesnym próbom z powodu swej wiary, aby zawsze mieli odwagę opowiedzieć się bez wahania za Chrystusem. W świetle Bożego Narodzenia liturgia zaprasza nas dziś do kontemplowania heroicznego przykładu św. Szczepana. Przez swoje męczeństwo oddaje on cześć przychodzącemu na świat Królowi królów, składając mu w darze własne życie. Wskazuje nam w ten sposób, jak mamy przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia. Aby godnie przyjąć Jezusa i przedłużyć radość Świętej Nocy, trzeba przyjąć osobiście nauczanie Ewangelii, nawet za cenę życia. A chociaż nie wszyscy powołani - jak św. Szczepan - aby przelać krew za Chrystusa, od każdego chrześcijanina oczekuje się, że będzie postępował zgodnie z wyznawaną wiarą we wszystkich okolicznościach swego życia, mówił Jan Paweł II".

Czytaj więcej…
 
25 grudnia - Uroczystość Bożego Narodzenia

W Boże Narodzenie, drugie co do ważności święto w liturgii chrześcijańskiej, Kościół wspomina prawdę, że Bóg stał się człowiekiem. Jednorodzony i odwieczny Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby w niej dokonać zbawienia ludzi. W ciągu wieków wokół prawdy o wcieleniu Chrystusa toczyły się spory teologiczne oraz powstawały liczne herezje, według których Chrystus albo nie był w pełni człowiekiem, albo nie nie był Bogiem. Kościół podkreśla, że Jezus Chrystus, narodzony w Betlejem z Maryi, żony cieśli Józefa, za Cezara Augusta (który panował w latach 30 p.n.e do 14 n.e.) był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. "Niezmienny w swoim Bóstwie, przyjął to, co ludzkie" - stwierdza liturgia rzymska. To samo wyraża jedna z polskich kolęd: "Bóg się rodzi, moc truchleje (...) ma granice Nieskończony".  < zobacz zdjęcia >

 

 

 

Czytaj więcej…
 
24 grudnia - Wigilia
Wigilia - dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia, a zarazem kończący okres Adwentu. Najważniejszym elementem obchodów jest uroczysta wieczerza w gronie najbliższych. Tradycyjnie rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki, symbolizującej Gwiazdę Betlejemską, która prowadziła trzech królów. Kolację rozpoczyna wspólna modlitwa i odczytanie fragmentu ewangelii. Wigilii towarzyszy cała gama zwyczajów i symboli, bez których wiele osób nie wyobraża sobie świąt. Pod obrus zwykle wkłada się odrobinę siana – nawiązując do żłóbka, miejsca narodzin Chrystusa. Na stole pozostawia się również dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca. Zanim goście skosztują przygotowanych potraw, wszyscy składają sobie życzenia, przełamując się opłatkiem, symbolizującym miłość i przebaczenie. Zgodnie z tradycją na stole wigilijnym powinno znaleźć się 12 dań, a każdy z uczestników wieczerzy powinien skosztować każdego z nich, by zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku. Choć niewielu chrześcijan zdaje sobie z tego sprawę, w kulinarnych zwyczajach wigilijnych zachowało się wiele elementów nawiązujących od obrzędów pogańskich – zwłaszcza wykorzystanie składników typowych dla styp pogrzebowych, takich jak zboża, mak czy grzyby. Najbardziej typowe dania wigilijne to obecnie ryba (karp), barszcz z uszkami oraz pierogi z kapustą lub grzybami. W różnych częściach kraju znane są również regionalne specjały świąteczne, takie jak kutia (Podlasie) czy makówki (Śląsk). Obowiązek postu w Wigilię został zniesiony w 2003 roku, niemniej Polacy zwykle nie spożywają tego dnia mięsa w poszanowaniu dla wielowiekowej tradycji. W Polsce – jako jednym z nielicznych krajów – Wigilia jest często również dniem wręczania prezentów. Na Zachodzie Święty Mikołaj pojawia się dopiero dzień później - 25 grudnia. W wielu domach po kolacji rozbrzmiewają również kolędy. Choć 24 grudnia nie jest dniem wolnym, większość firm – zarówno handlowych, jak i usługowych – kończy pracę wcześniej. Dla wielu Polaków, zarówno tych bardziej, jak i mniej religijnych, Wigilia jest najbardziej rodzinnym dniem w roku.
 

 

 

 

 

Dekret Ustanawiający Kościoły Stacyjne Jubileuszu Miłosierdzia

w Diecezji Łomżyńskiej

 

Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia wskazuje, że misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Pragniemy w tym Roku Jubileuszowym celebrować i doświadczać miłosierdzia Boga. Czynić to będziemy podejmując dzieła miłosierdzia w duchu wezwania Pańskiego Miłosierni jak Ojciec. Ojciec Święty rozpocznie Rok Święty 8 grudnia br. otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Zgodnie z postanowieniem papieskim w III Niedzielę Adwentu zainaugurowaliśmy Rok Jubileuszowy w Katedrze Łomżyńskiej i wybranych kościołach naszej diecezji otwarciem Bram Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

 

W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego niniejszym dekretem zostały ustanawione następujące świątynie Diecezji Łomżyńskiej, Kościołami Stacyjnymi Roku Jubileuszowego:

 • Kościół katedralny pw. św. Michała Archanioła w Łomży
 • Bazylika Mniejsza pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu
 • Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach
 • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży
 • Sanktuarium Matki Boskiej Pojednania w Hodyszewie
 • Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej
 • Sanktuarium Matki Boskiej w Wąsewie
 • Sanktuarium Matki Boskiej w Osuchowej
 • Sanktuarium Matki Boskiej w Wąsoszu
 • Sanktuarium Matki Boskiej w Dąbrówce k. Ostrołęki
 • Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu
 • Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce
 • Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie

 

W tych kościołach będą dokonane obrzędy otwarcia Bramy Miłosierdzia. Wymienione Kościoły stacyjne będą miejscami zyskiwania odpustów jubileuszowych w zgodzie z przepisami prawa kanonicznego (kan. 992 - 997 KPK) oraz dekretami Penitencjarii Apostolskiej. Odpust Roku Miłosierdzia związany jest z przejściem przez Bramę Miłosierdzia. Wierni winni więc odbyć pielgrzymkę do Drzwi Świętych w wybranych Kościołach stacyjnych. Istotne jest, aby ten moment był związany z przyjęciem Sakramentu Pokuty i Pojednania, celebracją Eucharystii oraz wyznaniem wiary i modlitwami przepisanymi przez prawo Kościoła. Przeżywaniu Jubileuszu Miłosierdzia niech towarzyszy Boża łaska, Chrystusowy pokój i moje pasterskie błogosławieństwo.

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski

 

 
<< pierwsza < poprzedni artykuł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następny artykuł > ostatnia >>

Strona 1 z 37