29 listopad 2015 - I niedziela Adwentu

 

Rozpoczynamy Adwent, dla chrześcijan mający być czasem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, kulminację owej radości. Ma być… Czy jest naprawdę? Zawsze są ludzie, którym trudno nie tylko o radość, ale nawet o cień uśmiechu, bo zostali ciężko doświadczeni przez los i zmagają się z rozmaitymi trudnościami. Właśnie oni wymagają troski, której zwłaszcza w tym okresie staramy się udzielać indywidualnie lub uczestnicząc w różnych przedświątecznych akcjach.

 

W tym roku jednak nasza adwentowa i bożonarodzeniowa radość staje pod szczególnym znakiem zapytania. Listopadowe zamachy w Paryżu spowodowały, że nie tylko Francuzom, ale większości Europejczyków trudno pozbyć się poczucia zagrożenia. Media oraz działania odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo służb utwierdzają nas codziennie w przekonaniu, że strzały czy wybuchy bomb możemy usłyszeć niespodziewanie w każdym mieście, w restauracji, w supermarkecie, w sali koncertowej, na stadionie. Stara Europa po dziesięcioleciach spokojnego oddechu przypomina sobie, czym jest wojna. Do tego dochodzą u jednych obawy przed imigrantami, u innych – przed nacjonalistyczną agresją, ksenofobią, fanatyzmem. W takim klimacie nie nikną, a raczej nasilają się i mocniej dochodzą do głosu odwieczne ludzkie lęki: przed klęskami żywiołowymi, przed chorobami, przed śmiercią.

 

Zdrowy, naturalny ludzki odruch mówi: Trzeba działać! Toteż pojawia się mnóstwo mniej lub bardziej rozsądnych, realistycznych albo całkowicie oderwanych od rzeczywistości recept. Dyskutujemy, zagłębiając się w tematy, które jeszcze niedawno w ogóle nie wchodziły w zakres naszych zainteresowań. Tak, wszyscy wiemy, że nie jest dobrze, że powinno być inaczej. I robimy bardzo dużo, aby nie przyznać się do poczucia rozpaczliwej bezradności.

 

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o ponownym przyjściu Chrystusa, ale nie skupia się wcale na radości. Zapowiada natomiast rozmaite klęski, zagrożenia, trwogę, która ogarnie ludzi w dniach poprzedzających to wydarzenie. Odniesienie do rzeczywistości, w której żyjemy, nasuwa się samo. Czytamy, odczuwamy grozę bardziej niż zwykle w poprzednich latach i zadajemy sobie pytanie: Co będzie z nami? Jak mamy postępować?

 

Tymczasem początek Adwentu wzywa nas do radości. Z tego, że Bóg chce być wśród nas. Wkrótce mamy przypomnieć sobie o tym i odczuć to szczególnie. Bóg chce być i jest zawsze obecny z nami – w takiej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć. Choćby ten świat nie podobał się nam z takich czy innych powodów, choćby przerażał nas i wyciskał nam z oczu łzy – Bóg jest z nami. Oto tajemnica Wcielenia – największe, nieskończone Dobro przenika nasz świat, nasze życie, także nasz ból i nasze troski, nasze lęki i naszą bezsilność.

 

Wkrótce Boże Narodzenie. Wszyscy – wierzący i niewierzący – będziemy próbowali przy okazji tych świąt odnaleźć zagubioną jakby ostatnio nadzieję. Doświadczymy ciepła w spotkaniach z bliskimi, wzmocnimy więzi, obdarowując się świątecznymi prezentami, uśmiechniemy się na widok kolorowych światełek i choinkowych ozdób, poczujemy się bezpieczniej, śpiewając znane od dzieciństwa kolędy. Chrześcijańska wiara daje nam jednak znacznie więcej. Dzięki niej odzyskujemy pewność co do naszego zbawienia, co do ostatecznego zwycięstwa miłości i dobra. „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 28).

 

Wzmocnieni Bożą obietnicą wkraczamy w okres przygotowania i oczekiwania na jej spełnienie. A choć zło wydaje się mocne, napastliwe i zaborcze, nie jesteśmy bezradni. Dzisiejsze czytania pouczają, abyśmy na przyjście Jezusa utwierdzali się w świętości, abyśmy dzięki właściwemu postępowaniu i modlitwie stawali się coraz doskonalsi. Przypomina się uniwersalna prawda, że naprawianie świata trzeba rozpocząć od siebie. Na to mamy czas Adwentu. Odnajdźmy radość w codziennym podejmowaniu tego pięknego adwentowego wyzwania!

 

 

Uroczystość ustanowienia patrona miasta.

 

Od niedzieli 15 listopada 2015 r. Jan Paweł II patronuje naszemu miastu Ostrołęka i jego mieszkańcom.

 

Uroczystości rozpoczęły się na Placu Bema odsłonięciem pamiątkowej tablicy, umieszczonej na gmachu ostrołęckiego ratusza. Po krótkich przemówieniach, poświęceniu tablicy wszyscy zgomadzeni odali się do naszego Sanktuarium, gdzie odprawiona wszyscy zgomadzeni wysłuchali przepięknego koncertu Chóru Magnificat i Festiwalowego Zespołu Instrumentalnego pod dyrekcją Piotra Gawrońskiego. O godzinie 13.00 została Msza Święta pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego ks. abp. Celestino Migliore. Mszę Swiętą koncelebrowali także ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, ks. Biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, księża proboszczowie ostrołeckich parafii, oraz księża pochodzący z Ostrołęki.

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Ostrołęki, przybyłym i biorącym udział w tym wyjątkowym, historycznym wydarzeniu.

 

Zamów płytę z nagraniem z tej uroczystości.

< kliknij tutaj >

 
8 listopada 2015 - Wystawa poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce

"Módlmy się abyśmy byli wolni od lęku, zastraszania, a przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy." - w ten sposób ks. Jerzy Popieuszko zakończył rozważania różańcowe.

Wystawę dotyczącą życia i śmierci księdza Jerzego Popieuszki można obejrzeć w oratorium przy naszym sanktuarium

 

     Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzice, Marianna i Władysław, prowadzili gospodarstwo rolne.

     Od 1961 roku Jerzy uczył się w liceum w Suchowoli. W szkole nauczyciele charakteryzowali go jako ucznia przeciętnie zdolnego, ale ambitnego. Od dzieciństwa był ministrantem. O tym, że odpowiedział na powołanie kapłańskie, powiadomił w czasie balu maturalnego. Po maturze w 1965 roku wstapił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.

     Na początku drugiego roku studiów został wcielony do wojska. W latach 1966 - 68 odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Przypomnijmy, że wcielanie kleryków do wojska (wbrew umowie państwa z Kościołem z 1950 r.) było szykaną władz komunistycznych wobec Kościoła i niepokornych biskupów. Planowano, że poprzez przemyślany system indoktrynacji prowadzonej przez wyselekcjonowaną kadrę oficerów - uda się skłonić kleryków do porzucenia studiów w seminariach. Kleryk - żołnierz Jerzy Popiełuszko wyróżniał się wielką odwagą w obronie swoich przekonań, co powodowało różne szykany.

     Po powrocie z wojska kleryk Jerzy ciężko zachorował. Odtąd do końca życia będzie borykał się z kłopotami zdrowotnymi.

     28 maja 1972 r. został kapłanem, przyjąwszy święcenia z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na obrazku prymicyjnym zapisał znamienne słowa: "Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc".

Czytaj więcej…
 

 

1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych   
2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny 
Dzień 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień radości zbawionych w niebie. Dla chrześcijan powinien to być jeden z najbardziej radosnych dni w ciągu rokuprzypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. 1 listopada w tym roku przypada w niedzielę.
 
2 listopada, to Wspomnienie Wszystkich Zmarłych. Potocznie mówimy: Dzień Zaduszny. Tradycją jest chodzenie na groby bliskich, palenie zniczy, modlitwy i odprawianie mszy w intencji zmarłych. To dzień modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki wspomnieniem zmarłych potrzebujących jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. Jest to dzień nabożeństw i modłów w intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę. Temu celowi służą m.in. ofiary składane w kościołach i na cmentarzach. to tzw. wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały Kościół modlił się za ich zbawienie. Z ambon lub przy ołtarzu odczytuje się imiona zmarłych wypisanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy za wszystkich zmarłych.

 

Zmarłym potrzebna jest modlitwaPrzychodźmy często na cmentarz
Zachowajmy też zwyczaj pójścia na cmentarz po niedzielnej Mszy świętej w ciągu roku.
 
1 listopada 2015 r. Msze św. jak w każdą niedzielę.
Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 11.00 po której wyruszymy do ostrołęckiej Fary, i wraz z nimi wspólnie udamy się na cmentarz parafialny.
Tam ok godziny 12:30 odprawimy nabożeństwo wraz procesją.
Nabożeństwo na cmentarzu PGO rozpocznie się o godz. 15.00
Wieczorem o godzinie 20:00 w kaplicy na cmentarzu (przy rzece) różaniec za zmarłych.

 

2  listopada 2015 r. w naszym Sanktuarium porządek mszy świętych niedzielny.
O godzinie 16.00 na cmentarzu PGO odprawimy Mszę świętą za wszystkich wiernych zmarłych, nabożeństwo za zmarłych, litanię do wszystkich świętych oraz procesję alejkami cmentarza.
Czytaj więcej…
 

 

Msza święta o uzdrowienie duszy i ciała

 

alt

    

23 października 2015 r. (piątek)   Godzina 18:00

Zapraszamy do naszego Sanktuarium pw. św. Antoniego w Ostrołęce
                                                                                                           

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Liturgii Eucharystycznej oraz modlitwie o uzdrowienie tradycyjnie będzie przewodniczył ojciec Teodor Knapczyk OFM - Sekretarz ds. ewangelizacji Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.
 


 

Uwaga: Pielgrzymi, którzy przyjeżdzają autokarami, mogą parkować autobusy na dworcu PKS, wcześniej zgłaszając się do dyżurnego ruchu.  Sanktuarium nie dysponuje miejscami noclegu.

  Zapraszamy bardzo serdecznie.

 
11 października - XV Dzień Papieski

alt

Jan Paweł II - patron rodziny.

W roku 1994 papież, Jan Paweł II napisał w Liście do rodzin:

Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiekRodzina jest drogą, od której nie może on się odłączyć.Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłombrak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują siętakich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności — to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również„rodzinie ludzkiej”, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi?” (List do rodzin, nr 2). 

A w ten sposób Jan Paweł II zapisał swoje refleksje nad narodzinami Syna Bożego, który przyszedł na świat własnie w rodzinie ludzkiej:
 
ZDUMIENIE NAD JEDNORODZONYM
 
Owo światło przebijało z wolna poprzez zdarzenia codzienne,
do których przywykają od dziecka oczy i dłonie niewieście –
lecz z wolna w tych samych zdarzeniach taki blask się odsłonił niezmierny,
że dłonie się same związały, kiedy słowa zgubiły swą przestrzeń.
 
Mój Synu – w tamtej mieścinie, gdzie ludzie znali nas razem,
mówiłeś do mnie „matko” – i nikt nie przejrzał w głąb
mijanych dnia każdego zdumiewających zdarzeń
- a życie twoje się zlało z życiem ludzi ubogich,
do których chciałeś należeć przez ciężką pracę rąk.
 
Lecz ja wiedziałam, że światło, które snuje się w owych zdarzeniach
jak włókno iskry głębokie pod korą dni
jest Tobą.
Nie było ono ze mnie –
 
a ileż więcej miałam Ciebie w tym blasku i w tym milczeniu,
niż miałam Ciebie z owocu ciała mojego i krwi.
 
Październik miesiącem różańca świętego

"Codziennie odmawiajcie różaniec". Słowa te wypowiedziała Matka Boża w Fatimie. Zapraszamy wszystkich do odmawiania różańca we wspólnocie naszej parafii. Wypraszajmy łaski dla siebie i w tych intencjach, w których będziemy się modlili !

 

Październik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Codziennie w Kościołach odbywają się modlitwy różańcowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Różaniec jest modlitwą trudną, która wymaga od modlącego się wielkiego skupienia i rozważania Tajemnic, ale jednocześnie bardzo podoba się Matce Boskiej. Dzięki modlitwie na różańcu Maryja wyprasza dla nas wiele łask, m.in. tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.

 

Obietnice pokazują nam zwykłym ludziom jak niezwykłą moc ma odmawianie modlitwy różańcowej, jak wiele łask możemy otrzymać za pośrednictwem Maryi i jak duże znaczenie powinna odgrywać w naszym życiu ta modlitwa, którą tak bardzo ukochał Błogosławiony Jan Paweł II nie tylko w październiku ale każdego dnia przez całe nasze życie.

 
<< pierwsza < poprzedni artykuł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następny artykuł > ostatnia >>

Strona 1 z 34