23 października 2016 - Światowy Dzień Misyjny

 

alt

 

W dniu dzisiejszym Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Misyjny pod hasłem „Ochrzczony to znaczy posłany”. Światowa Niedziela Misyjna ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich katolików na to, że Kościół jest wspólnotą światową, która stale się rozwija, przede wszystkim w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii, gdzie rozwój jest najbardziej najdynamiczny. W Orędziu na 90 Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek napisał:

 

Wszystkie ludy i kultury mają prawo do otrzymania orędzia zbawienia, które jest darem Boga dla wszystkich. Jest to tym bardziej konieczne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele niesprawiedliwości, wojen, kryzysów humanitarnych oczekuje dziś na rozwiązanie. Misjonarze wiedzą z doświadczenia, że Ewangelia przebaczenia i miłosierdzia może przynieść radość i pojednanie, sprawiedliwość i pokój. Nie wyczerpał się ewangeliczny nakaz: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 
 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28, 19-20). Co więcej zobowiązuje nas wszystkich, w aktualnych sytuacjach i wyzwaniach, abyśmy poczuli się wezwani do ponownego misyjnego "wyjścia", jak to wskazałem także w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium: "Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii" (n. 20).
 

W Dniu Misyjnym we wszystkich świątyniach zbierane są ofiary na pomoc dla ok. 1200 najbiedniejszych diecezji na świecie. Jest to największa akcja solidarności na świecie – jak informują Papieskie Dzieła Misyjne (PDM), odpowiedzialne za organizację tego wydarzenia. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był w 1926 Pius XI, który wyznaczył na Dzień Misyjny przedostatnią niedzielę października.

 

W Polsce Niedziela Misyjna otwiera Tydzień Misyjny. W czwartek, w ramach tego Tygodnia, odbędzie się Ogólnopolski Dzień Modlitw o beatyfikację Pauliny Jaricot (1799-1862, założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary), o rozwój misji i dzieła Żywego Różańca. To między innymi członkowie Kół Żywego Różańca, w 20-osobowych różach, każdego dnia modlą się w intencjach papieskich (ogólnej i ewangelizacyjnej), wspierając Kościół i misje.

 

Według stanu na dzień 1 października 2016 r., na misjach posługuje obecnie 2.007 polskich misjonarzy i misjonarek w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy i misjonarek, tak jak w latach ubiegłych, pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 810; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 784, w Azji – 327; w Oceanii – 67 oraz w Ameryce Północnej – 19. Ponadto 19 osób przygotowuje się do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej. 10 osób będzie krzewić Ewangelię w Ameryce Łacińskiej, a 9 – w Afryce. Wśród przyszłych misjonarzy jest 10 księży i zakonników, 7 sióstr zakonnych oraz kleryk i świecka katoliczka z diecezji warszawsko-praskiej.

 

Orędzie papieża Franciszka na 90 Światowy Dzień Misyjny.

 
22 październik 2016- Liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II

 

 

Kościół katolicki na całym świecie wspomina 22 października w liturgii św. Jana Pawła II. Zmarły 2 kwietnia 2005 pierwszy w dziejach papież-Polak jest jednym z najszybciej wyniesionych na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych. Błogosławionym ogłosił go 1 maja 2011 obecny papież-senior Benedykt XVI, a 27 kwietnia br. kanonizował go pierwszy Biskup Rzymu z Argentyny i Ameryki Łacińskiej – Franciszek.

 

"Mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, papieżowi przysługiwał tytuł błogosławionego i aby można było obchodzić jego święto w miejscach i w sposób ustanowiony przez prawo co roku 22 października" – powiedział Benedykt XVI, wygłaszając formułę beatyfikacyjną w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 1 maja 2011 r.

 

Po Soborze Watykańskim II, obowiązuje zasada, że wspomnienie liturgiczne osoby wynoszonej na ołtarze jest zwykle dzień jej śmierci, czyli jej narodziny dla nieba. Nie jest to jednak reguła bezwyjątkowa i w pewnych ważnych wypadkach papież może uznać, że dzień śmierci nie jest najlepszym rozwiązaniem i wówczas wyznacza inny termin.

 

W wypadku Jana Pawła II, który zmarł 2 kwietnia 2005, w wigilię ustanowionej przez siebie w całym Kościele Niedzieli Miłosierdzia, Benedykt XVI przypomniał, że bardzo często jest to czas Wielkiego Postu, nierzadko Wielkiego Tygodnia, co nie sprzyja uroczystej i radosnej atmosferze, w jakiej wspominano by tego papieża. Wybrał więc inne ważne wydarzenie, związane z jego postacią, a mianowicie dzień rozpoczęcia jego pontyfikatu w 1978.

 

Ważne słowa Jana Pawła II:
 
1. "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie!" (Homilia wygłoszona w dniu inauguracji pontyfikatu)
 
2. "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". (Słowo do młodzieży, Jasna Góra 1983)
 
3. "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia". (orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002)
 
4. "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!" (homilia wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979)
 
5. "Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka". (Kazachstan, 6 stycznia 2002)
 
6. "Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm". (Encyklika Centesimus Annus)
 
7. "Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia". (Homilia, Gdańsk, 1987 r.)
 
8. "Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem". (Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.)
 
9. "Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu". (Homilia, Lwów, 2001 r.)
 
10. "Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać". (Homilia, Skoczów, 1995 r.)

 

 

 

 

Msza święta o uzdrowienie duszy i ciała

 

alt

    

 21 października 2016 r. (piątek)   godzina 18:00

22 października 2016 r. (sobota)    godzina 8:30

 

 

Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce
                                                                                                           

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie.

 

Liturgii Eucharystycznej oraz modlitwie o uzdrowienie tradycyjnie będzie przewodniczył

ojciec Teodor Knapczyk OFM,

sekretarz ds. ewangelizacji Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.
 


 

Uwaga: Pielgrzymi, którzy przyjeżdzają autokarami, mogą parkować autobusy na dworcu PKS, wcześniej zgłaszając się do dyżurnego ruchu.  Sanktuarium nie dysponuje miejscami noclegu.

  Zapraszamy bardzo serdecznie.

 

 

 
15 października 2016 - Wielka Pokuta

alt

 

15 października, w Dzień Dziecka Utraconego, w święto Teresy Wielkiej, w wigilię wyboru Jana Pawła II na papieża, na Jasnej Górze stóp Maryi, do duchowego serca Polski odbywa się Wielka Pokuta. Pokuta to potężne narzędzie do walki ze złem. Pokuta jest kluczem do Bożego Miłosierdzia, które może odwrócić bieg historii każdego z nas i całego świata.

 

Modlitwę poprowadzili księża Antonello Cadeddu, Henrique Porcu, przełożeni wspólnoty Przymierze Miłosierdzia oraz ks. Piotr Glas, egzorcysta.

 

Podczas Mszy Świętej odbywającej się 15 października w Częstochowie podczas Wielkiej Pokuty w homilii Jego Ekscelencja ks. abp. Stanisław Gądecki rozpoczyna homilię rozważaniem postępowania młodszego syna z przypowieści o Miłosiernym Ojcu (Łk 15, 11-32) i podkreśla, że pierwszym warunkiem indywidualnej pokuty jest nawrócenie, które zakłada skruchę, bo jest ona prawdziwą przemianą duszy ludzkiej. Dobrym przykładem takiej prośby może być Psalm 51. Zaprawia to do pokory i uznania konieczności Bożego przebaczenia oraz ufności w to, że łaska Boża może przemienić nasze życie. Może to przejść w gest wyrażający się na zewnątrz, czyli czynienie pokuty. Czynić pokutę to przywrócić równowagę i harmonię zburzoną przez grzech, zmienić kierunek postępowania kosztem ofiary. Czynienie pokuty pomaga w przyjęciu autentycznego żalu za grzech. Jednak nawet najcięższa pokuta nie zrównoważy zła grzechu, ani nie wysłuży Bożego przebaczenia. Przebaczenie grzechów jest absolutnie darmowym darem Boga. Człowiek nie jest zdolny pojednać się z Bogiem, gdyby On tego nie zechciał w suwerennym akcie Swojego Miłosierdzia. Pokuta chrześcijańska jest autentyczna, kiedy wynika z miłości a nie z lęku, z chęci ukrzyżowania starego człowieka i narodzenia nowego człowieka z powodu Chrystusa. 
 
Następnie ksiądz arcybiskup wskazywał, że grzech indywidualny człowieka jest grzechem społecznym, jest grzechem konkretnego człowieka, który krzywdzi drugiego i całą wspólnotę ludzką, osłabia społeczeństwo w jego podstawach. Stosunki społeczne ogarnięte przez grzech stają się okazjami do grzechy i pokusami. Skłaniają one do grzechu, ale nie zmuszają do niego i nie są grzechem samym w sobie. To człowiek grzeszy a nie struktury społeczne. 
 
Grzech społeczny ma potrójne znaczenie: grzech każdego człowieka dotyczy także innych ludzi, ponieważ narusza ludzką solidarność; po drugie - niektóre grzechy są skierowane przeciwko bliźniemu i są zaprzeczeniem miłości bliźniego, gdy grzesznik bezpośrednio krzywdzi drugiego np. przeciwko sprawiedliwości, czyny przeciwko prawom osoby ludzkiej: do życia, nietykalności fizycznej  czy wolności drugiego człowieka, zwłaszcza wyznawania wiary i wielbienia Boga; społecznym można nazwać czyny i zaniedbania rządzących, jeśli mają władzę i nie angażują się w dzieje ulepszania czy przemiany społeczeństwa według wymogów i możliwości na danym etapie dziejów  i pracowników, którzy nie dopełniają obowiązku obecności i współpracy w budowania przedsiębiorstwa dobra wspólnego dla nich, dla rodzin, dla całego społeczeństwa; po trzecie skutki grzechu społecznego niszczą relacje między różnymi wspólnotami ludzkimi np. walka klas, uporczywe przeciwstawianie się narodu przeciwko drugiemu  narodowi, jednych grup innym grupom.
 
Grzech indywidualny staje się grzechem społecznym.  Dzieje się tak dlatego, że wola człowieka jest uwarunkowana społecznie, a także dlatego, że grzech wywiera wpływ na struktury społeczne, przez co są jakby naznaczone przez grzech i stają się przeciwne Ewangelii.  Z jednej strony człowiek, który grzeszy wpływa na struktury społeczne, a z drugiej strony społeczność żyjąca niezgodnie z zasadami moralnymi wpływa na czynienie zła przez pojedynczego człowieka, a przez to ma charakter zwrotny. Stworzone warunki społeczne i prawo wpływają na człowieka i powodują, że nie może on żyć uczciwie, dochodzi do przekonania, że życie uczciwe jest niemożliwe albo co najmniej nie ma sensu. W ten sposób człowiek ulega stopniowej, systematycznej i wręcz niedostrzegalnej demoralizacji, staje się niezdolny do zwalczania o własnych siłach zła. Taki człowiek żyje więc w ciągłym grzechu, albo w świadomości przekraczania prawa i w ciągłym lęku przed odpowiedzialnością, a tym samym popada w stan obojętności wobec grzechu i zatraca swoją odpowiedzialność moralną.
 
Grzech nie jest w historii zbawienia czymś najważniejszym, czymś czego nie można zwyciężyć. Słowo Boże uczy nie tylko tego, że człowiek może zgrzeszyć ale też uczy Dobrej Nowiny, że Bóg chce i może człowieka wyzwolić z grzechu. To Jezus Chrystus odkupił człowieka i to odkupienie jest synonimem miłości potężniejszej niż grzech. On jest Zbawicielem człowieka. Ta Miłość odnosi ostateczne zwycięstwo nad grzechem i nie może jej udaremnić żaden grzech jednostek, narodów czy całej ludzkości.
 
Kościół nauczając o grzechu wskazuje drogę powrotu do Boga i pojednanie z Nim. Kościół czasami nawołuje do szczególnej pokuty społecznej, przypominając, że pokuta indywidualna w pewnych sytuacjach nie wystarcza. Istnieją grzechy zbiorowe, gdzie ludzie publicznie grzeszą. Społeczeństwo pochwala te grzechy nie protestując przeciwko nim, nie robiąc nic w tym kierunku, aby wyzwolić się z niech. Dlatego też potrzeba, aby pokuta także była czyniona publicznie. Społeczne pełnienie pokuty jest potrzebne, aby ludzie żyjący w grzechu społecznym zaczęli mieć niespokojne sumienie, stracili ten spokój grzechu. Trzeba się modlić publicznie, aby byli pobudzani do nawrócenia.
 
Panuje błędne przekonanie o grzechu międzypokoleniowym, dla którego nie ma żadnego uzasadnienia ani w Piśmie Świętym , ani w Tradycji. Grzech jest zawsze grzechem poszczególnej osoby, bo wymaga jej osobistej decyzji. Także karę za grzech ponosi człowiek osobiście i to on powinien pokutować za swój grzech. Jedyny grzech przechodzący z pokolenia na pokolenie to grzech pierworodny, który nie ma osobistej woli czynienia. Zrzucanie winy za swoje postępowanie na swoich przodków, to uciekanie od odpowiedzialności za swoje grzechy i brak chęci do nawrócenia i do zmiany i zwolnienie się od z postawy czujności i popełniania kolejnych grzechów. Tymczasem chrześcijanina powinna cechować postawa nieustannego czuwania o której poucza św. Piotr:" Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu" (1P 5,8-9) - zakończył arcybiskup Gądecki.

Jasna Góra jest miejscem, w którym Naród Polski wyprosił już wiele łask w swojej historii. W Roku Miłosierdzia, wzywajmy na pomoc Naszą Królową – Maryję,  naszej Ojczyzny.

Relacja z Częstochowy.

Patronat duchowy wydarzenia: Teresa Wielka, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Święty Maksymilian Kolbę, Święty Wojciech, Święty Jan Paweł II, Święta Siostra Faustyna, sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiona Rozalia Celakówna

 
15 października 2016 - Dzień Dziecka Utraconego

alt

W dniu 15 października o godz. 10:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny odbyła się Msza Święta pogrzebowa dzieci zmarłych przed narodzinami, których ciała nie zostały odebrane ze szpitala, bądź rodzice pozostawili je tam świadomie. Urna z prochami została złożona w Grobowcu Dzieci Utraconych na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kujawskiej w Ostrołęce.

 

W Szpitalu ostrołęckim dochodzi do około 300 poronień rocznie. Na pogrzeby się nie zaprasza, ale zmarłego pochować to nasz obowiązek - powiedział ks. Jacek Kotowski - Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej. Od czerwca 2013 roku w Ostrołęce 2 razy do roku odbywają się pogrzeby dzieci nienarodzonych, a urny z prochami spoczywają w Grobie, który zaprojektował Michał Selerowski, artysta rzeźbiarz z Zambrowa.

 

Symbolika Grobu jest następująca: koło to doskonały kształt, symbolizuje ono doskonałość tego, co Pan Bóg stworzył. W okrągłym kształcie zamknięta jest także hostia – chleb, która na ołtarzu staje się Ciałem Pańskim, ten niebieski chleb podtrzymuje życie. W centralnej części umieszczony jest krzyż - znak zbawienia, a pod nim zrobiony w kamieniu na wylot otwór w kształcie małego dziecka. Otwór symbolizuje brak, pustkę po utracie kogoś, na kogo się czekało, a kto nie urodził się żywy. Ponad to na głównej płycie umieszczone są słowa Jana Pawła II: „Te dzieci żyją Bogu.”

 

Rada Miasta Ostrołęka na XL sesji Rady Miasta Ostrołęki, dnia 28 lutego 2013 r., na wniosek Prezydenta Miasta, Pana Janusza Kotowskiego przegłosowała uchwałę w sprawie sprawienia pogrzebu dzieciom martwo urodzonym przez miasto Ostrołęka.

 

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli wierni z parafii ostrołęckich, aby wspólną modlitwą objąć wszystkie dzieci zmarłe przed urodzeniem, a także wesprzeć tych wszystkich, którzy cierpią po stracie dziecka.

 

Dlaczego. Serwis dla Rodziców po Stracie Dziecka

 
9 października 2016 r. - XVI Dzień Papieski

untitleda

 

Po raz szesnasty w tym roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzimy Dzień Papieski. W tym dniu łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. XVI Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem "Bądźcie świadkami Miłosierdzia". Dzień Papieski stanowi niejako zwieńczenie zarówno Roku Miłosierdzia, jak i Światowych Dni Młodzieży, którym również przyświecał temat miłosierdzia Bożego.

 

Także tradycyjnie, w niedzielę 9 października 2016 roku w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana będzie zbiórka publiczna na program stypendialny prowadzony przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Fundacja od szesnastu lat prowadzi największy program stypendialny w Polsce. Wspiera finansowo i formacyjnie zdolną młodzież z niezamożnych rodzin, z małych miejscowości.

 

„Żywy pomnik” św. Jana Pawła II, bo tak często są nazywani, tworzą uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także studentów. Uczestnicy programu stypendialnego spotykają się co roku na wakacyjnych obozach integracyjno-formacyjnych w miastach najważniejszych dla historii i kultury Polski. Za otrzymane dobro stypendyści odwdzięczają się, pomagając na co dzień jako wolontariusze w domach opieki, hospicjach, świetlicach dla dzieci. Także w naszej parafii będą zbierane ofiary na ten cel.

 

W ramach obchodów Dnia Papieskiego w całej Polsce organizowane są seminaria naukowe i panele dyskusyjne, których tematem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Czytaj więcej…
 
2 październik 2016 r. - Różaniec
Rozpoczął się miesiąc październik, w którym to zanosimy Bogu nasze prośby, dziękczynienia i uwielbienie w sposób szczególny poprzez modlitwę różańcową. Rozważamy w niej całe życie Jezusa Chrystusa i prosimy Maryję, aby się wstawiała za nami.
 
W naszym kościele Różaniec odmawiany jest każdego dnia o godzinie 17:30.
W środy i piątki na modlitwę różańcową zapraszamy dzieci. 
 
FATIMA (Portugalia) 1917 r.
 
Różaniec był codzienną modlitwą trojga małych pastuszków, o której zawsze pamiętały pasąc owce w górach; był nieodstępnym ich towarzyszem, nieomal przyjacielem ich zabaw dziecięcych, toteż Matka Najświętsza w dniu 13 maja 1917 r. objawiła się im z różańcem. „Ręce trzymała pobożnie złożone na piersiach. Spadał z nich różaniec z ziaren podobnych do pereł. Na jego końcu był krzyżyk, jakby ze sczerniałego srebra”. Nie wyznała im jednak kim jest, mówiąc jedynie, że „przybywa z nieba”. Po krótkiej rozmowie z dziećmi, w której przedstawiła również pewne sprawy sprowadzające Ją na ziemię oraz warunki następnych Jej objawień - przed odejściem, powiedziała jeszcze: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny”...
 
W czerwcowym objawieniu, Pani, między innymi, znowu powiedziała do Łucji: „Chcę... żebyś codziennie odmawiała różaniec...”. Podobnie w lipcu powiedziała: „Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i w intencji zakończenia wojny, bo tylko Ona może te łaski dla ludzi uzyskać”... W październiku powiem, kim jestem i czego chcę”... Po dłuższych zapowiedziach, po przekazaniu pewnych tajemnic i ukazaniu dzieciom wizji piekła, dodała jeszcze: „Gdy będziecie odmawiać różaniec, mówcie po każdej części: ”O mój Jezu, wybacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Także wtedy, już wcześniej, przed objawieniem niektórzy „pobożni polecili Łucji by poprosiła Piękną Panią o pewne łaski dla swoich znajomych... Pani przychyliła się do ich wysłuchania, pod warunkiem jednak, że zainteresowani będą odmawiać różaniec”...
Czytaj więcej…
 
<< pierwsza < poprzedni artykuł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następny artykuł > ostatnia >>

Strona 1 z 40