Msza święta o uzdrowienie duszy i ciała

alt

    

14 września 2015 r. (poniedziałek)   Godzina 18:00

Zapraszamy do naszego Sanktuarium pw. św. Antoniego w Ostrołęce
                                                                                                           

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Liturgii Eucharystycznej oraz modlitwie o uzdrowienie tradycyjnie będzie przewodniczył ojciec Teodor Knapczyk OFM - Sekretarz ds. ewangelizacji Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.
 


 

Uwaga: Pielgrzymi, którzy przyjeżdzają autokarami, mogą parkować autobusy na dworcu PKS, wcześniej zgłaszając się do dyżurnego ruchu.  Sanktuarium nie dysponuje miejscami noclegu.

  Zapraszamy bardzo serdecznie.

 
15 sierpnia 2015 - święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

alt                       Maryja wzięta do nieba nadzieją na nasze zmartwychwstanie.

 

Gdzie jest Bóg, tam też jest Jego uświęcające działanie. Życie Maryi Panny jest najdoskonalszym przykładem takiego uświęcenia. Patrząc na Nią i na Jej życie, poznajemy, jak Bóg szczodrze okazał swą potęgę i miłość. Maryja jest łaski pełna, a łaska jest mocą Ducha Świętego, jest życiem. W Tajemnicy Wniebowzięcia zbawienie Maryi osiągnęło swą pełnię, bowiem całkowicie ogarnęło już Jej duszę i ciało.

 

W dniu 15 sierpnia Kościół świętuje zakończenie życia Maryi uwieńczonego niebem. Matka Boża, jako pierwsza z ludzi, uczestniczy już w pełni zbawienia, przygotowanego dla nas wszystkich. Wniebowzięcie Maryi wskazuje ludzkości powołanie i drogę do chwały w niebie, wskazuje zaproszenie do życia z Bogiem u Jego tronu. Maryja wniebowzięta jest obrazem Kościoła, który został powołany do tego, by osiągnąć doskonałość i świętość. Ona prowadzi i podtrzymuje nadzieję ludu Bożego, będącego jeszcze w drodze. Maryja wniebowzięta jest obrazem każdego człowieka, który przyjął chrzest i zaprasza z wiarą do swojego życia doczesnego Jej Syna, Jezusa i stara się Go naśladować w pełnieniu woli Ojca.

Czytaj więcej…
 
1 sierpnia 2015 Pieszo na Jasną Górę.

alt

W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać,

Gdy zbłądzimy podaj rękę, gdy upadniemy pomóż wstać.

I do serca Swego prowadź, prowadź nas.

 

Dziś wyruszyła Łomżyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną z  miejscowości Łomża, Zambrów i z Ostrołęka. W dniu 2 sierpnia pątnicy wyruszą z Ostrowi Mazowieckiej, a 3 sierpnia z Wyszkowa. Na Jasną Górę pielgrzymi naszej diecezji wejdą 13 sierpnia,  gdzie zostanie odprawiona msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem biskupa diecezji Janusza Stepnowskiego. Zakończenie pielgrzymki nastąpi 14 sierpnia po mszy św. sprawowanej o godz. 9.00, w której wezmą udział pątnicy z diecezji łomżyńskiej, siedleckiej, płockiej i kaliskiej.

 

Z Ostrołęki spod Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (fara) wyruszyła jedna grupa pątników - czerwono-zielona, której patronami są św. Antoni Padewski i św. Stanisław Kostka. W grupie tej pielgrzymują mieszkańcy z okolic Ostrołęki, Myszyńca, Chorzeli, Rzekunia, Różana, Kadzidła, Krasnosielca.

 

Nowym przewodnikiem ostrołęckiej grupy czerwono-zielonej został ks. Łukasz Gołaszewski, wikariusz parafii poklasztornej, zaś z parafii farnej pielgrzymuje ks. Tomasz Dobkowski.

 

Uczestnicy pielgrzymują, aby spotkać się z Maryją i Jej Synem. Do Ich stóp zanoszą swoje modlitwy, prośby, błagania i podziękowania. Proszą najczęściej o zdaną maturę, dobrego męża/żonę, zgodę w rodzinie i dobrą pracę. Po drodze modlą się, śpiewają pieśni religijne, słuchają konferencji i spowiadają się. Pielgrzymka jest dla nich swego rodzaju "rekolekcjami w drodze". To tu rozwija się także wrażliwość na drugiego człowieka i budowanie z nim dobrej relacji i jedności.  

 

Osoby, które nie mogły wyruszyć w drogę na Jasną Górę, mogą pielgrzymować do kościoła parafialnego, a tym samym być uczestnikami Grupy Białej Pielgrzymki. Codziennie o godz. 21, w łączności z osobami podążającymi do stóp Maryi modlimy się Apelem Jasnogórskim. 

 
19 lipca 2015 Peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii

Dziś peregrynacja Krzyża i Ikony Światowych Dni Młodzieży odbyła się w naszej parafii. W godz. 10.00-14.00 na Mszy świętej i czuwaniu zgromadzili się wierni z dekanatu klasztor i z Rzekunia. Adresatami peregrynacji Znaków ŚDM była nie tylko młodzież, lecz także do wszyscy wierni, również osoby chore i w podeszłym wieku. Jest to okazja do odkrywania obecności Chrystusa Odkupiciela – człowieka na wszystkich drogach ludzkiej egzystencji. Obecność Znaków ŚDM była dla nas, zwłaszcza młodych, czasem modlitwy przy Krzyżu Jezusa i Ikonie Jego Matki.

W lipcu 2012 r., podczas 29. ŚDM w Rio de Janeiro, papież Franciszek ogłosił, że następne światowe spotkanie młodzieży katolickiej odbędzie się w Krakowie, w dniach od 25 do 31 lipca 2016 r. Hasłem 31. ŚDM są słowa błogosławieństwa Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). To wielkie spotkanie zostanie poprzedzone w dniach od 20 do 25 lipca 2016 r., tzw. „dniami w diecezjach”. Młodzież z wielu krajów świata odwiedzi także diecezję łomżyńską.

Szczególną okazją do lepszego przygotowania młodzieży do Światowych Dni Młodzieży jest peregrynacja Znaków ŚDM: Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Te dwa Symbole, przekazane młodym przez św. Jana Pawła II, pielgrzymują od lat do krajów, które są gospodarzami dni młodzieży.

W sobotę 12 lipca dziesięcioosobowa delegacja z diecezjalnego centrum ŚDM wspólnie z trzydziestoosobową grupą wolontariuszy z Grajewa przejęła Krzyż i Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani od młodzieży archidiecezji białostockiej i tym samym rozpoczęła się peregrynacja znaków ŚDM w diecezji łomżyńskiej.

Jan Paweł II jest nie tylko ustanowił Światowe Dni Młodzieży, On w szczególny sposób mówił o młodzieży jako swojej nadziei, nadziei Kościoła i wzywał do tego by razem się gromadzić, razem się modlić, ale też by młodych ludzi powierzać Bogu w modlitwie – co też czynimy przygotowując się do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które mamy przeżywać w Krakowie.

Chrystus dał nam przykład miłości do końca. Patrząc na Chrystusowy krzyż wyraźmy nasze zapewnienie Jezusowi o naszej miłości, tak jak to uczynił Szymon Piotr. Tak jak to uczynił swoją posługą pasterską św. Jan Paweł II, tak jak uczynili to liczni święci i błogosławieni z historii Kościoła i czasów nam współczesnych. My też chcemy to uczynić, ale prośmy też Chrystusa by ciągle nas tej miłości uczył. Uczył nas samych, uczył polską młodzież i młodzież całego świata, uczył wszystkich co się kryje za słowem kocham, co się kryje za słowem miłość, abyśmy nie tylko potrafili powtarzać, ale by za tymi słowami szła cała ta treść, którą te słowa zawierają.

„Panie ty wiesz, że ja ciebie kocham. Panie ty wszystko wiesz”. Oby te słowa wypowiadane z naszych ust nabierały coraz większego wyrazu, coraz większego sensu. Niech te słowa będą naszymi słowami i niech one znajdują realizację w codzienności naszego życia.

 
19 -25 lipca 2015 - XII Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa

   Rozpoczął się XVI Ogólnopolski Tygodzień św. Krzysztofa, który przeżywać będziemy wraz z MIVA Polska. Hasło tegorocznego Tygodnia św. Krzysztofa to „Nieśmy Chrystusa na peryferie świata.”

Wraz z rozpoczęciem Tygodnia św. Krzysztofa w Polsce ruszy Akcja św. Krzysztofa.

Akcja ta jest apelem, z którym MIVA Polska zwraca się do Kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby jeździli ostrożnie i bezpiecznie, a w duchu wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy na środki transportu dla polskich misjonarzy i misjonarek.

Modlitwa kierowcy:

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

       Amen.

 
05 lipca 2015

Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony (Mk 6,4)

 

Bóg wie, że lud który sobie wybrał nie jest idealny. Już „przodkowie występowali przeciwko”  Bogu i tak jest do dnia dzisiejszego. Byli to „synowie Izraela”; „lud buntowników”; lud, który sprzeciwiał się Bogu i Jego prawu. „To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach”; ludzie oporni, którzy słuchają i nie słyszą, czy w ogóle zaprzestają słuchać. (por. Ez 2, 3a) W ten sposób Bóg opisuje współczesnego Ezechielowi człowieka jego czasu, czyli człowieka niewoli babilońskiej, żyjącego na wygnaniu, pozbawionego nadziei i wiary. Do takich ludzi Bóg posyła proroka Ezechiela.

Czytaj więcej…
 
4 czerwca 2015 r. - Boże Ciało - święto Eucharystii

 

 
W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "festum Eucharistiae" - "święto Eucharystii". Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu. Jest to "sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" 

 

Święto Bożego Ciała powstało w XIII wieku pod wpływem nowych nurtów pobożności eucharystycznej, koncentrującej się nie na przyjmowaniu Komunii św., lecz na czci rzeczywistej obecności Chrystusa w znaku chleba i wina. Była to reakcja na herezję Berengariusza z Tours w XI wieku. Twierdził on, że przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest niemożliwa, ponieważ uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się w niebie, a więc nie może równocześnie przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. Komunię św. rozumiał jako duchowe przyjmowanie Chrystusa. Do wprowadzenia święta Bożego Ciała przyczyniła się zakonnica. Była to bł. Julianna, augustianka z klasztoru Mont Cornillon w diecezji LieOge w Belgii. W 1208 r. Julianna miała dziwną wizję. Zobaczyła w niej księżyc w pełni, na którym była ciemna plama. Później Chrystus objawił jej, że ta plama oznacza brak w kalendarzu kościelnym święta ku czci Eucharystii. W 1240 r. biskup LieOge - Robert wydał dekret ustanawiający to święto w swojej diecezji w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Później miało być obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. 
Czytaj więcej…
 
<< pierwsza < poprzedni artykuł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następny artykuł > ostatnia >>

Strona 1 z 33