Msza święta o uzdrowienie duszy i ciała

alt

                                      

 08 maj 2015 r. (piątek) o godzinie 18:00        

09 maj 2015 r. (sobota) o godzinie  8:30       
                                                                                                           

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Liturgii Eucharystycznej oraz modlitwie o uzdrowienie tradycyjnie będzie przewodniczył ojciec Teodor Knapczyk OFM - Sekretarz ds. ewangelizacji Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.

Modlitwa chrześcijańska, która wyraża błaganie o przywrócenie zdrowia,
jest praktykowana w każdej epoce dziejów Kościoła. Ta forma posługi modlitewnej podkreśla uzdrawiającą moc Jezusa Chrystusa, działającego podczas przepowiadania Ewangelii i sprawowania Eucharystii. Wspólnota Kościoła w trakcie trwania modlitwy o uzdrowienie wstawia się za chorymi do Jezusa, przywracającego niektórym osobom zdrowie duchowe i fizyczne. Dla wielu chrześcijan uczestnictwo we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie staje się odnowieniem relacji z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Z relacji tych osób wynika, że jest to doświadczenie mocy Boga działającego w ludzkim życiu i we wspólnocie Kościoła.


 

Uwaga: Pielgrzymi, którzy przyjeżdzają autokarami, mogą parkować autobusy na dworcu PKS, wcześniej zgłaszając się do dyżurnego ruchu.  Sanktuarium nie dysponuje miejscami noclegu.

  Zapraszamy bardzo serdecznie.

 
12 kwietnia 2015 -Święto Bożego Miłosierdzia

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: "Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia."

To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r.:

„Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – dostąpi go”.

W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia.

„W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”.

 

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia.

 

Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.

„Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.

Zatem nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą otrzymać przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. Szczególnymi adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali.

„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.

 

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii św.

„Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia”.

 

Do Święta Miłosierdzia Bożego przygotowywaliśmy się przez Nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą również podyktował s. Faustynie nasz Pan Jezus Chrystus.

 

5 kwietnia 2015 - Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc.   

 

Świadectwo poranka Wielkanocnego.

 

0504Agata.jpg

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam świadków zmartwychwstania Pana. Każdy z nich na swój sposób przeżywał spotkania z Jezusem, Jego nauki, cuda, mękę i śmierć. Każdy z nich, kierując się swoimi doświadczeniami, inaczej reaguje na brak Jezusa w grobie.

 

Pierwszym świadkiem jest kobieta - Maria Magdalena. Nie ma w tym nic dziwnego. To kobiety chodziły za Jezusem, słuchały Go i towarzyszyły Mu aż do końca - na Kalwarii, aż do chwili zdjęcia z krzyża. Zatem Maria Magdalena, kierując się miłością do Jezusa, wczesnym rankiem, kiedy jest jeszcze ciemno, idzie do grobu, aby być blisko Niego. Zapewne czuje smutek i ból. Kiedy tam dochodzi, widzi odsunięty kamień. Nie ma czasu, żeby zastanowić się choć przez chwilkę, co mogło się stać. Jest zaskoczona i zdenerwowana: zabrano Pana z grobu! Nie wiadomo, gdzie On teraz jest! Pogłębił się w Marii Magdalenie ból niedawnych wydarzeń. Jest rozczarowana. Nie zważa więc na nic i biegnie do apostołów.

 

Kolejnymi świadkami są dwaj uczniowie: Szymon Piotr i Jan. Zaalarmowani przez Marię Magdalenę szybko wchodzą do grobu. Śpieszą się, biegną. Jan wyprzedza swojego współtowarzysza, ale nie wchodzi do środka. Nachyla się tylko i widzi leżące płótna, którymi Jezus został owinięty przed złożeniem w grobie. Lęka się? Może daje pierwszeństwo starszemu? A może potrzebuje chwili czasu, aby przypomnieć sobie ze spokojem słowa Jezusa? Przychodzi do grobu Szymon Piotr, który został w tyle. On odważnie wchodzi do grobu. Jego oczom ukazują się leżące płótna oraz chusta, którą Jezus miał na głowie. Wszystko jest w zaskakującym porządku - pozwijane, poskładane. Nie ma tylko Jezusa. Niedowierzanie? Zadziwienie? Zaskoczenie? Zdezorientowanie? Wręcz odrętwienie.

 

Wreszcie wchodzi do grobu także Jan. On widzi dokładnie to samo, co widział Szymon Piotr: ławę, na której spoczywał ciało Jezusa, płótna i chustę. Niby to samo, a jednak więcej. Ewangelista pisze: "Ujrzał i uwierzył". Zatem ta chwila refleksji w pokoju przyniosła swoje owoce: Jan uwierzył, "dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych". Jan przeżywa wszystko w pokoju, nie panikuje.

 

Uwierzył również Piotr, o czym daje świadectwo w domu centuriona w Cezarei. Opowiada o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Opowiada, jak to Jezus ukazuje się później osobom wybranym przez Boga na świadków, które z Nim jadły i piły po zmartwychwstaniu. Świadkowie mają ogłosić, "że Bóg ustanowił Jezusa sędzią żywych i umarłych" i przypomnieć o Jego miłosierdziu - "każdy kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów".

 

A jakim ja jestem świadkiem zmartwychwstania Jezusa? Czy miałam/miałem czas zastanowić się podczas tych rekolekcji albo całego Wielkiego Postu, do jakiego zadania powołuje mnie Bóg? Czy chcę na to powołanie odpowiedzieć? A może przed nim uciekam? Czy spotykałam/łem się z Jezusem w Jego Słowie, w modlitwie, w nauczaniu? Czy uczestniczyłam/łem w Drodze Krzyżowej? Jakie są moje doświadczenia?

 

Na przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim, abyśmy mieli odwagę tak jak Jan uwierzyć i przyjąć Jezusa zmartwychwstałego do swojego życia, cieszyć się przebywaniem w Jego obecności, z Nim wzrastać w naszej wierze, nadziei i miłości. Tak przygotowani nieśmy świadectwo zmartwychwstania Chrystusa naszym bliskim, jak też wszystkim innym. Dzielmy z nimi radość wielkanocnego poranka: Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

 

NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS,

ŻYJĄCY WŚRÓD NAS W EUCHARYSTII,

OBDARZA SZCZEGÓLNYMI ŁASKAMI,

ZDROWIEM I POKOJEM SERCA.

NIECH BĘDZIE MOCĄ I SIŁĄ

W ODWAŻNYM POKONYWANIU ŻYCIOWYCH TRUDÓW.

PAN ŻYCIA NIECH PROWADZI DROGAMI POKOJU I NADZIEI,

UMACNIAJĄC WIARĘ W ZWYCIĘSTWO DOBRA, PRAWDY I MIŁOŚCI.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

 

Życzenia Wielkanocne składają:

Ks. Proboszcz, Kapłani posługujący w Klasztorze, oraz pracownicy parafii

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W WIELKIM TYGODNIU:

 

  • WIELKI CZWARTEK - dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Rano o godzinie 10.00,  księża sprawują Mszę św. Krzyżma w Łomży, podczas której święcone Oleje, a księża odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. W naszym Sanktuarium Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00. Adoracja Chrystusa do godziny 22.00
  • WIELKI PIĄTEK – Dzień Męki Pańskiej. W tym dniu obowiązuje post ścisły; czyli jakościowy od mięsa i ilościowy tzn. jeden posiłek do sytaLiturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00, a bezpośrednio po niej zgodnie tradycją Droga Krzyżowa ulicami miasta. Adoracja Chrystusa do godziny 22.00.
  • WIELKA SOBOTA- całodzienna adoracja Chrystusa. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od godziny 7.00 do 18.00. Uroczysta Msza św. Wigilii Paschalnej z poświeceniem ognia i wody o godzinie18.00. Na tę Mszę św. przynosimy świece. 
  • Święcenie pokarmów na nasze stoły wielkanocne, odbywać się będzie w świątyni od godz. 8:00 -17:00, co pół godziny.
  • REZUREKCJA w Wielkanoc o godzinie 6.00 rano.
 

Wierni z zagranicy, starsi i chorzy będą mogli oglądać on-line nabożeństwa z naszego Sanktuarium.

Parafian i Gości miejscowych zapraszamy na osobiste spotkanie z Jezusem.

 
<< pierwsza < poprzedni artykuł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następny artykuł > ostatnia >>

Strona 1 z 44