________________________________________________________________________________


PORZĄDEK KOLĘDY 2015'

 


Niedziela 18 stycznia 2015 r.
Kolędy nie ma

 

 

Poniedziałek 19 stycznia

Godz. 15:00

ul. Gomulickiego 7 – 1 ks.

ul. Hallera 1 – 2 ks.

ul. Hallera 3A – 1 ks.

ul. Hallera 3B – 1 ks.

 

Wtorek 20 stycznia

Godz. 15:00

ul. Psarskiego, Gocłowskiego, Piłsudskiego – do apteki przy parku (domy prywatne) – 1 ks.

ul. Hallera 5 – 1 ks.

ul. Hallera 5A – 1 ks.

ul. Hallera 5B – 1 ks.

ul. Hallera 7 – 1 ks.

 

 

Środa 21 stycznia

Godz. 15:00

ul. Hallera 7A – 1 ks.

ul. Hallera 7B – 1 ks.

ul. Hallera 9A – 2 ks.

ul. Hallera 11 – 1 ks.

 

Czwartek 22 stycznia

Godz. 15:00

ul. Hallera 9      – 1 ks.

ul. Hallera 11A – 1 ks.

ul. Hallera 14    – 1 ks.

ul. Hallera 16    – 1 ks.

ul. Hallera 18    – 1 ks.

 

 

Piątek 23 stycznia

Godz. 15:00

ul. Dzieci Polskich 6 i 7 – 1 ks.

ul. Dzieci Polskich 8      – 1 ks.

ul. Dzieci Polskich 9      – 1 ks.

ul. Dzieci Polskich 13    – 1 ks.

ul. Dzieci Polskich 13A – 1 ks.

 

 

Sobota 24 stycznia

Godz. 9:30

ul. Targowa              – 1 ks.

ul. Celna                   – 1 ks.

ul. Celna (blok)        – 1 ks.

ul. Papiernicza 5 i 9 – 1 ks.

 

Godz. 15:00

ul. Dzieci Polskich 10 – 2 ks.

ul. Dzieci Polskich 12 – 1 ks.

ul. Dzieci Polskich 17 – 1 ks.

 

Poniedziałek 26 stycznia

Godz. 15:00

ul. Papiernicza 2 i 3 – 1 ks.

ul. Papiernicza 4 i 6 – 1 ks.

ul. Celulozowa 2      – 1 ks.

ul. Celulozowa 1 i 3 – 1 ks.

ul. Celulozowa 5 i 7 – 1 ks.

 

Wtorek 27 stycznia

Godz. 15:00

ul. Celulozowa 8       – 1 ks.

ul. Celulozowa 9       – 1 ks.

ul. Celulozowa 6       – 2 ks.

ul. Sygietyńskiego 1 – 1 ks.

 

Środa 28 stycznia

Godz. 15:00

ul. Sygietyńskiego 7 – 3 ks.

ul. Papiernicza 7       – 1 ks.

ul. Parkowa 8 i 16     – 1 ks.

 

Czwartek 29 stycznia

Godz. 15:00

ul. Celulozowa 4 i ul. Celulozowa 6A – 4 ks.

ul. Gocłowskiego 7                              – 1 ks.

 

Piątek 30 stycznia

Godz. 15:00

ul. Parkowa 14          – 1 ks.

ul. Chętnika 6            – 1 ks.

ul. Chętnika 3 i 5       – 1 ks.

ul. Gocłowskiego 7A – 1 ks.

 

Sobota 31 stycznia

Godz. 9:30

ul. Psarskiego 18 – 2 ks.

ul. Psarskiego 20 – 2 ks.

 

Godz. 15:00

ul. Gocłowskiego 3 – 1 ks.

ul. Psarskiego 11     – 2 ks.

ul. Chętnika 7 i 9       – 1 ks.

 

Wtorek 3 lutego

Godz. 15:00

ul. Psarskiego 15     – 1 ks.

ul. Psarskiego 12 – 1 ks.

ul. Psarskiego 22    – 2 ks.

 

Środa 4 lutego

Godz. 15:00

ul. Kolberga 3 i 5   – 1 ks.

ul. Kolberga 4 i 6   – 1 ks.

ul. Piłsudskiego 21 – 1 ks.

ul. Psarskiego 14 i 16 – 1 ks.

 

Czwartek 5 lutego

ul. Psarskiego 13        – 1 ks.

ul. Piłsudskiego 23     – 1 ks.

ul. Piłsudskiego 25     – 1 ks.

 

Sobota 7 lutego

Godz. 9:30

Osoby, które nie mogły przyjąć wizyty duszpasterskiej w wyznaczonym terminie.

 

 

 
< wizyty kolędowe, które już się odbyły >
Jak dobrze przygotować się do odwiedzin duszpasterskich?
Do kolędy należy przygotować stół nakryty białym obrusem a na nim krzyż i świece. Wodę święconą można odebrać przed lub po każdej Mszy św. w kościele. Kolęda to przede wszystkim wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym 2015 roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Dołóżmy wszelkich starań, aby podczas kolędy była obecna cała rodzina w komplecie. Niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju albo oglądanie w tym czasie telewizji. Kilka chwil przed przyjęciem kapłana, należy zapalić świece, wyłączyć telewizor, radio, zakończyć rozmowę przez telefon. Wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić. Dlatego, np. we Włoszech, to wydarzenie nazywane jest błogosławieniem domów i rodzin. Katolicy z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i dla rodziny w nowym roku.

Jeżeli kogoś nie było w domu, kiedy chodził ksiądz po kolędzie, można umówić się osobiście na wyznaczony dzień i godzinę kolędy uzupełniającej.

 

 

Msza Święta o uzdrowienie duszy i ciała

 

23 stycznia 2014 r. (piątek) o godzinie 18:00
i
  24 stycznia 2014 r. (sobota) o godzinie 8:30


Zapraszamy na Mszę Świętą o uzdrowienie. Liturgii Eucharystycznej modlitwie o uzdrowienie tradycyjnie będzie przewodniczył ojciec Teodor Knapczyk OFM sekretarz ds. ewangelizacji Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie, który od wielu lat przeprowadza tego typu modlitwy w różnych miejscowościach w Polsce.

Modlitwa chrześcijańska, która wyraża błaganie o przywrócenie zdrowia,
altjest praktyką obecną w każdej epoce dziejów Kościoła. Ta forma posługi modlitewnej podkreśla uzdrawiającą moc Jezusa Chrystusa, działającego podczas przepowiadania Ewangelii i sprawowania Eucharystii. Wspólnota Kościoła w trakcie trwania modlitwy o uzdrowienie wstawia się za chorymi do Jezusa, przywracającego niektórym osobom zdrowie duchowe i fizyczne. Dla wielu chrześcijan uczestnictwo we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie staje się odnowieniem relacji z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Z relacji tych osób wynika, że jest to doświadczenie mocy Boga działającego w ludzkim życiu i we wspólnocie Kościoła.


 

Uwaga: Pielgrzymi, którzy przyjeżdzają autokarami, mogą parkować autobusy na dworcu PKS, wcześniej zgłaszając się do dyżurnego ruchu.  Sanktuarium nie dysponuje miejscami noclegu.

  Zapraszamy bardzo serdecznie.

 
22 listopada (sobota) przypada dzień wspomnienia św. Cecylii, dzień wyjątkowy dla muzyków

Św. Cecylia uważana jest za patronkę śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów. Nie znamy wprawdzie jej związków z muzyką (według legend grała na organach, być może na harfie), ale można dowodzić piękna jej śpiewającej duszy - która uzewnętrznia się w postaci tworzonych do dziś wspaniałych pieśni - na podstawie fragmentu apokryficznej Pasji: gdy muzycy stroili instrumenty na weselne pieśni przed jej ślubem z Walerianem, ona wyśpiewywała w sercu chwałę Bogu. Prawdopodobnie wyobrażenie o niej, jako o muzyku wywodzi się z błędnego tłumaczenia tego tekstu - pominięto słowa "w sercu". Nie jest to jednak przeszkoda, by czcić Św. Cecylię jako patronkę tych, którzy śpiewają oraz tworzą i wykonują muzykę kościelną. Na całym świecie z okazji wspomnienia Św. Cecylii organizowane są koncerty chóralne, organowe, sympozja muzyczne.

 

Św. Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata, Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest datowana na okres panowania Aleksandra Sewera.
Ciało Cecylii odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta

 

Wszystkim organistom i muzykom kościelnym życzymy, aby ich praca przyczyniła się do jeszcze większego uwielbienia Boga poprzez śpiew we wspólnocie kościoła. Miłośnikom muzyki liturgicznej i śpiewu życzymy zaś radości ze słuchania i przeżywania tych przepięknych treści jakie niesie ze sobą.

 

 
Sympozjum: Rodzina drogą Kościoła

W tym roku przypada 20 rocznica powstania Listu do Rodzin Jana Pawła II, który nauczał, że rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła.Duszpasterstwo Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej organizują z tej okazji Sympozjum pt. „Rodzina drogą Kościoła. Refleksja nad listem do rodzin Jana Pawła II". Wśród prelegentów znajdą się: Bp Stanisław STEFANEK; dr Wanda PÓŁTAWSKA – lekarz psychiatra, przyjaciółka i świadek świętości Jana Pawła II; prof. Bogdan CHAZAN – ginekolog-położnik, neonatolog, były dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie, dobrze znany z dyskusji nt. klauzuli sumienia lekarza.

LIST DO RODZIN GRATISSIMAM SANE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Spotkanie odbędzie się w sobotę 15 listopada bierzącego roku i rozpocznie się Mszą św. w Katedrze o godz. 9:00, po niej wykłady i sztuka teatralna w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży ul. Sadowa 12a.

 

Wstęp wolny! Szczegółowe informacje na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

 

Program:
Katedra Łomżyńska św. Michała Archanioła
09.00 Msza św. - Bp dr Janusz STEPNOWSKI Biskup Łomżyński, Aula Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich - ul. Sadowa 12a, Łomża
10.10 Rozpoczęcie Sesji - ks. dr Jacek KOTOWSKI - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin,
10.10 List do rodzin w 20 rocznicę powstania w kontekście Międzynarodowego Roku Rodziny. - Bp dr Stanisław STEFANEK,
10.45 Wychowanie dziecka w nauczaniu Jana Pawła II. - dr Wanda PÓŁTAWSKA,
11.15 Prawo do życia bez kompromisu! - prof. Bogdan CHAZAN,
12.00 Przerwa (kawa, herbata, ciasto),
12.20 „To Kto" - Sztuka wystawiona przez Teatr Tadamm! działający w ramach programu Profilaktyka a Ty.
13.00 Zakończenie.

 
22 października (środa) - wspomnienie św. Jana Pawła II - papieża
22 października Kościół w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
Właśnie tego dnia przypada rocznica inauguracji Jego pontyfikatu.
 
Wspominając św. Jana Pawła II Kościół modli się dziś do Boga „bogatego w miłosierdzie” „abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka”.
 
Papież Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 28 czerwca 2005 r. – niespełna trzy miesiące po śmierci. W 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót papieża Polaka, który zamknął zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Decyzja o beatyfikacji 1 maja 2011 r. została ogłoszona w styczniu tego roku w Rzymie. Jan Paweł II został kanonizowany 27 kwietnia 2014r. Liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II wyznaczono na 22 października.
 
 
7 października (wtorek) - Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej to wyraz wdzięczności ze strony Kościoła dla Najświętszej Bożej Rodzicielki za opiekę nad nim za pośrednictwem modlitwy różańcowej. Święto to zostało ustanowione i wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa V, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad przeważającą flotą turecką pod Lepanto 7 października w 1571 roku. Odniesione zwycięstwo obroniło wówczas Europę przed inwazją Islamu. Cała chrześcijańska Europa trwała wtedy na modlitwie wraz z Maryją, odmawiając różaniec. 17 marca 1572 roku z wdzięczności za odniesione zwycięstwo, papież Pius V ogłosił „Święto zwycięstwa Maryi dziewicy” i nakazał obchodzić je 7 października. Rok później papież Grzegorz XIII polecił obchodzić je pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w pierwszą niedzielę października. Od 1716 roku wspomnienie Matki Bożej Różańcowej stało się powszechne i obowiązkowe w całym Kościele. Do rozwoju tegoż święta przyczynił się bardzo papież Leon XIII, szczególny czciciel różańca oraz papież Pius X, który w 1913 roku przeniósł je z niedzieli październikowej na dzień 7 października.

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej staje się okazją do odnowienia i pogłębienia modlitwy różańcowej. Z pewnością nie jest to łatwa modlitwa, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, ciągle zabieganego i niespokojnego. Jednak modlitwa ta wydaje się być skutecznym środkiem ratowania współczesnego świata i człowieka. Historia uczy, że wielokrotnie różaniec okazał się wielką pomocą w różnych niebezpieczeństwach. Tak było w przypadku zwycięstwa pod Lepanto czy też w przypadku obrony Wiednia. Całe ówczesne rycerstwo polskie należało do bractw różańcowych, a w Krakowie przed bitwą odbywały się procesje różańcowe i pod przewodnictwem królowej Marysieńki trwała nieustająca modlitwa różańcowa.

 
<< pierwsza < poprzedni artykuł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następny artykuł > ostatnia >>

Strona 1 z 35