Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

 


Zobacz
zdjęcia archiwalne
naszego Sanktuarium

Jeśli posiadasz
w swoich zbiorach
archiwalne zdjęcia
z Sanktuarium,
przyślij je na adres:Koncert Organowy
6 listopada 2022 r.


Msze Święte
w naszym Sanktuarium:


W NIEDZIELE:
6.30, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00,
14.45 Msza Święta
w nadzwyczajnej formie
rytu rzymskiego,
16.00, 18.00 po Mszy Świętej
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
20.00


w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.30,
15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego
i Msza Święta,
18.00

 

Transmisja na żywo

https://www.youtube.com/@Sanktuarium-sw-Antoniego

Zapraszamy na całodobową adorację Najświętszego Sakramentu
Czytaj więcej...Zapraszamy codziennie o 6.30

Dla dzieci: w środy o 18.00 i w soboty o 8.30


Różaniec - kontemplować Jezusa z Maryją

Czytaj więcej...

 « Przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce » (Mt 17, 2). Ewangeliczną scenę przemienienia Chrystusa, w której trzej apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, zdają się jakby porwani pięknem Odkupiciela, można przyjąć za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji. Utkwić wzrok wChrystusowym obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowieczeństwa, aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie. Kontemplując to oblicze, otwieramy się na przyjęcie tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej, by doznawać wciąż na nowo miłości Ojca i cieszyć się radością Ducha Świętego. W ten sposób urzeczywistniają się również dla nas słowa św. Pawła: « wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu » (2 Kor 3, 18).

Czytaj więcej...

Apel Narodowego Kongresu Trzeźwości

Czytaj więcej...Przesłanie Narodowego Kongresu Trzeźwości “Ku trzeźwości narodu”:

W dniach od 21-23 września br. w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego orędownika trzeźwości, zgromadzili się na Narodowym Kongresie Trzeźwości delegaci z całej Polski, aby debatować o sprawach trzeźwości Narodu, które wynikają z troski o życie, o zbawienie nas, naszych sióstr i braci. To walka o być albo nie być polskiego narodu, który „albo będzie trzeźwy, albo nie będzie go wcale” (bł. ks. Bronisław Markiewicz).

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI
DO DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ
W ŁOMŻY NA ROK 2017/2018


Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej informuje, że w dniu 06.09.2017 (środa) o godz. 9.00 w siedzibie DIMK mieszczącej się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży odbędzie się egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do Instytutu Muzyki Kościelnej specjalność Organista oraz Kantor. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wrodzonych predyspozycji muzycznych dotyczących słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wokalne wykonanie dowolnej pieśni kościelnej, powtórzenie podanego schematu rytmicznego i melodycznego.

Celem Instytutu jest przygotowanie kandydata w zakresie umiejętności wokalnych, instrumentalnych oraz wiedzy o liturgii i muzyce, do pełnienia w przyszłości posługi organisty. Absolwent DIMK po pięciu latach edukacji otrzymuje dyplom, który upoważnia go do pełnienia obowiązków organisty w diecezjach polskich. Zajęcia wykładowe odbywają się w środy w godzinach od 10.00 do 16.25, natomiast lekcje indywidualne nauki gry na fortepianie, organach po uzgodnieniu z wykładowcą.

Przedmioty nauczania w Instytucie obejmują: zasady muzyki, kształcenie słuchu, liturgikę, śpiew liturgiczny, emisję głosu, akompaniament liturgiczny, harmonię teoretyczną, harmonię praktyczną, chorał gregoriański, historię muzyki, metodykę prowadzenia chóru, prawodawstwo muzyki liturgicznej, formy muzyczne, organoznawstwo, improwizację organową, harmonię modalną, literaturę organową, dyrygenturę chóralną technikę kancelaryjną, chór oraz zajęcia indywidualne z instrumentu (fortepian, organy). Dokumenty wymagane od kandydata: podanie, życiorys, opinia proboszcza o kandydacie, ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej, 3 zdjęcia dyplomowe.

Ks. Kazimierz Ostrowski
Dyrektor DIMK

Przemienienie Pańskie

Czytaj więcej...Bóg nie dopuszcza na człowieka krzyża przez zaskoczenie. Najpierw przygotowuje jego serce objawiając mu swoją Boską miłość, dzięki której człowiek będzie mógł przyjąć próbę i przejść przez nią zwycięsko. Tę Boża pedagogię obserwujemy w dzisiejszej Ewangelii. Wobec zbliżającej się klęski Jezus wspina się wraz z uczniami „na górę wysoką”, aby spotkać Ojca. „Obłok świetlany” to znak Jego obecności. Uczniowie, nie gotowi na przyjęcie klęski krzyża, przeżywają na nowo widzenie proroka Daniela: „Oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. [...] Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki”. Świadectwo o Synu Bożym wydają samą swoja obecnością dwie największe postacie Starego Testamentu: „Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim”. O czym? Inny ewangelista precyzuje: „mówili o Jego odejściu”, a więc o wydarzeniu paschalnym, którego miał dokonać w Jerozolimie.

Czytaj więcej...

 

djembed

 Grupa "Biała" pielgrzymuje codziennie na Apel Jasnogórski o godz. 21 do figury Matki Boskiej Fatimskiej przy Sanktuarium. Pół godziny wcześniej odmawiany jest w kościele Różaniec. Zapraszamy.

List pasterski Biskupa Łomżyńskiego
przed 33. Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę
oraz na rozpoczynające się wakacje 2017 roku.


Drodzy Bracia i Siostry, Kochana Młodzieży!

Dla wielu z Was nadszedł długo oczekiwany czas wakacji, urlopów i upragnionego wypoczynku. Pragnę podziękować wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom świeckim, nauczycielom i wychowawcom oraz animatorom ruchów i stowarzyszeń katolickich za wysiłek włożony w kształtowanie młodych serc.
 
Czytaj więcej...Mam nadzieję, że Wasza praca w duchu Ewangelii oraz pomocy bliźniemu przyniesie obfite owoce duchowe w sercach młodego pokolenia, pomnażając wzrost wiary i miłość do Ojczyzny. Proszę, pamiętajcie nieustannie o Jezusie, który codziennie czeka na Was w Sakramencie Eucharystii. Pamiętajcie o Maryi, Jego Matce, która wstawia się za Wami u Syna we wszelkich waszych potrzebach.
 
W tym roku, na całym świecie, świętujemy 100-lecie OBJAWIEŃ FATIMSKICH, w których Maryja wzywa do pokuty i nawrócenia poprzez odmawianie różańca oraz nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca, aby Jezus przebaczył nam nasze grzechy.
 
Papież, św. Jan Paweł II, dziękując Matce Bożej Fatimskiej za dar ocalenia życia w czasie zamachu na placu św. Piotra w Rzymie, przypomniał nam objawienia z 1917 roku. Warto zapoznać się z ich treścią, w których Pani Fatimska wzywa cały świat, a więc także Ciebie i mnie, do radykalnej przemiany życia i modlitwy przez Jej wstawiennictwo.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na 5 Diecezjalne Spotkanie Matek i Teściowych

Śniadowo, 16 lipca 2017 r.

Diecezja Łomżyńska dziękuje Bogu za swoich błogosławionych, a wśród nich za bł. Mariannę Biernacką – matkę i teściową. Bł. Marianna wraz z mężem Ludwikiem miała sześcioro dzieci. Po śmierci męża zamieszkała u swego syna i synowej Anny. Na początku lipca 1943 roku gestapowcy skazali jej syna i synową na śmierć. Synowa Anna była w stanie błogosławionym z drugim dzieckiem. Wcześniej rodzice mieli już dwuletnią córeczkę Genię. Z tego powodu Marianna postanowiła umrzeć za synową i jej nienarodzone dziecko. Rozstrzelano ją 13 lipca 1943 roku w Naumowiczach koło Grodna wraz z grupą 49 mieszkańców Lipska. Została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 lipca 1999 roku w Warszawie, w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Wpatrując się w postać i świetlany przykład bł. Marianny Biernackiej chcemy ożywiać jej kult w Kościele Łomżyńskim.
W związku z tym Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej oraz parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie zapraszają na 5. Diecezjalne Spotkanie Matek i Teściowych, które odbędzie się w niedzielę 16 lipca br. w Śniadowie. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie matki i teściowe z naszej Diecezji, a wśród nich: członkinie kół różańcowych, kół Gospodyń Wiejskich oraz słuchaczki Radia Maryja i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Program:
11.00 – Powitanie pielgrzymów i intronizacja figury bł. Marianny Biernackiej przy kościele parafialnym w Śniadowie
11.30 – Konferencja: „Rodzina systemem wspierającym rozwój osobowy i zapobiegającym uzależnieniom” – p. Małgorzata Chojnowska – psychoterapeutka
12.00 – Uroczysta Msza św. w intencji matek i teściowych
13.00 – Różaniec z modlitwą o uzdrowienie relacji w rodzinie
13.30 – Procesja błagalna z figurą bł. Marianny Biernackiej
14.00 – Zakończenie.

Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła

Czytaj więcej...
Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła już od połowy III wieku obchodzona jest wspólnie 29 czerwca. Obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w czasie prześladowania za cesarza Nerona. Piotr zginął około 64 r. Tradycja głosi, że został ukrzyżowany. Apostoł jednak wyznał, że nie jest godny umrzeć jak Jezus. Dlatego też został przybity do krzyża głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony w Rzymie, został ścięty mieczem około 67 r.
 
Posługa apostolska Piotra i Pawła w Rzymie oraz poniesione tam męczeństwo sprawiły, że Kościół Rzymski nabrał kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie. Biskup Rzymu, następca św. Piotra oraz spadkobierca tradycji apostolskiej św. Pawła cieszy się pierwszeństwem i władzą biskupią w całym Kościele. Św. Piotr – pierwszy biskup Rzymu – jest uznawany za pierwszego w gronie Apostołów otrzymał od Jezusa specjalną władzę określaną mianem prymatu. Jego następcy, papieże, są obdarzeni łaską nieomylności w oficjalnym i uroczystym nauczaniu całego Kościoła w sprawach wiary i moralności. Sprawują też najwyższą władzę kościelną wynikającą z przywileju prymatu. 

Czytaj więcej...

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Czytaj więcej...

Każdy człowiek odczuwa lęk. Boimy się choroby, wypadku, śmierci…To normalne. Jezusowego wezwania „nie bójcie się” nie można tłumaczyć jako „nie odczuwajcie lęku”. Nie da się rozkazywać swoim uczuciom. Lęki pojawiają się i znikają, sygnalizując niebezpieczeństwo.

Czytaj więcej...


Nagranie z lotu ptaka


 

KONFESJONAŁ STAŁY

W dni powszednie:
6.30-7.30
8.30-9.00
18.00-18.30

W niedzielę:
w czasie każdej Mszy Świętej


Parafia
pw. Św. Antoniego
Padewskiego

07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 1A 

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy Ostrołęka
04 8922 0009 0000
3346 2000 0010

Dziękujemy za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać.

 


 Nagranie z lotu ptaka


 

Tomasz Gocłowski
fundator kościoła

 

 Sanktuarium
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Ostrołęce

Zbudowano: 
1666-1696
Data zniszczenia:
1831, I wojna światowa,
II wojna światowa,
1989 pożar kościoła.


Wyznanie: rzymskokatolickie
Rodzaj: styl barokowy
Wezwanie: św. Antoniego z Padwy 

 


Zapraszamy w każdą niedzielę
na Msze Święte
sprawowane
w nadzwyczajnej formie
rytu rzymskiego.

14:15 - śpiew gregoriański
14:30 - kazanie i aspersja
14:45 - Msza Święta trydenckaWspólnota "Gloriosa Trinita"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w każdą niedzielę,
o godzinie 18:00

 


 

Wspólnota "W drodze"
zaprasza na:

Adorację
Najświętszego
Sakramentu

w II i IV poniedziałek miesiąca,
po Mszy Świętej
o godzinie 18:00
Używamy plików cookies na naszej stronie internetowej. Czytaj więcej...